Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Teknisk isolering
Stora problem med bristfällig rörisolering
Arkitektur 23 mar 2020
Rörisolering och Johan Sjölund, IF
Platsbrist är grundproblemet till att rören isoleras för tunt, menar Johan Sjölund på IF. Förutom ökade energikostnader kan detta bidra till risk för legionella. Foto: Andreas Johansson, Frida Rönnholm (Fotomontage)
Bristfällig VVS-isolering är tyvärr ett återkommande problem i branschen som kan innebära risk för vår hälsa och mindre energieffektiva installationer. Det menar Johan Sjölund på Isoleringsfirmornas förening, IF, som efterlyser mer utrymme för installationerna.
Under de senaste åren har flera fall uppmärksammats där man upptäckt att den tekniska isoleringen på rörinstallationer varit bristfällig. I höstas uppmärksammade exempelvis tidningen VVS Forum ett fall i Umeå där kallvattnet oavsiktligt värmts upp i ett schakt där rörledningar för både varmvatten, VVC, värme och kallvatten samlats. Schaktet var trångt och ledningarna hade inte isolerats enligt handlingarna.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Om kraven i BBR

I Boverkets byggregler, BBR, anges i avsnitt 6:622 Mikrobiell tillväxt bland annat följande krav:

"Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt."

Som råd anges bland annat följande:

"För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Risken finns bl.a. i varma schakt eller varma golv, i vilka installationer för t.ex. tappvarmvatten, tappvarmvattencirkulation och radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så låg som möjligt. Då bör installationernas utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C."

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Energi Energieffektivisering Projektering Renoveringar Teknik Vatten och avlopp Värme
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om kraven i BBR

I Boverkets byggregler, BBR, anges i avsnitt 6:622 Mikrobiell tillväxt bland annat följande krav:

"Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt."

Som råd anges bland annat följande:

"För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Risken finns bl.a. i varma schakt eller varma golv, i vilka installationer för t.ex. tappvarmvatten, tappvarmvattencirkulation och radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så låg som möjligt. Då bör installationernas utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C."

Fördjupningsmaterial