Varan har lagts till i varukorgen
Så förbereder Boverket för klimatdeklarationer
Bestämmelser 13 mar 2020
klimatdeklarationer
En ny databas och nytt vägledningsmaterial hör till sådant som ska underlätta införandet av krav på klimatdeklarationer. Foto: Mostphotos
Den 1 januari 2022 införs krav på klimatdeklarationer för nya byggnader. Nu påbörjar Boverket sitt arbete med att skapa underlag och hjälpmedel åt byggsektorn.

Nyligen presenterade regeringen det färdiga förslaget för kommande krav på klimatdeklarationer. Kort sammanfattat innebär förändringen att den som uppför en byggnad måste beräkna och redovisa klimatpåverkan för produktionsskedet.

Boverket har nu fått i uppdrag av regeringen att underlätta för alla berörda aktörer inför de nya kraven. Myndigheten ska bland annat ta fram en öppen databas med klimatdata som kan användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader.

Register och vägledningar 

Det kommer också att utvecklas ett register för deklarationer, vägledningar och informationsmaterial. Parallellt arbetar Boverket med en plan för hur den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer ska se ut i fråga om livscykelperspektiv och gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan.

Databasen och registret beräknas vara färdiga för användning när kravet på klimatdeklarationer träder i kraft 2022. Ett förslag för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer ska redovisas till regeringen senast den 12 juni i år.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Hållbarhet
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial