Varan har lagts till i varukorgen

Robotar på undantag i digitaliseringen

Forskning 16 mar 2020
robotmurning
I tekniktestet har en industrirobot plockat tegelstenar med hjälp av en kamera och sedan staplat en vägg som definierats i ett arkitektverktyg. Foto: SBUF
Byggbranschen digitaliseras – men med dåligt stöd för robotisering, enligt en ny studie. Nu efterfrågas ökat fokus på robotik och automation kopplat till BIM.

Produktivitet, arbetsmiljö och kvalitet. Det är några av de områden där robotisering och automatiserade processer har stor potential att bidra till förbättringar, enligt den nya studien "Produktionsautomation i betongbyggandet".

Det är nätverket för byggrobotik på Lunds tekniska högskola som genomfört studien tillsammans med bland annat Fojab, Cementa, Cognibotics och Peab. Syftet har varit att undersöka de aktuella teknikernas potential i fråga om betongbyggande.

Gjort stort avtryck

I flera branscher har robotik gjort tydligt avtryck de senaste decennierna och medfört stor effektivisering. Byggsektorn ligger däremot efter.

Här motsvarar produktionsutvecklingen mindre än en tredjedel av vad som åstadkommits generellt i den allmänna tillverkningsindustrin de senaste 20 åren. Samtidigt som kostnaderna ökat.

Idag finns ett stort fokus på digitalisering i fråga om allt från standarder till modeller för byggande. Tyvärr inkluderas sällan robotisering i detta, enligt rapporten.

Potential i BIM

Potentialen är stor i att exempelvis låta BIM-modeller lägga grund för robotinstruktioner och att göra plats för denna teknik i design- och projekteringsskeden. Idag är det få program som är utformade på det sättet.

Den nya studien har bland annat innehållit tekniktester av murning. En robot från ABB har utrustats med gripverktyg och genomfört torrmurning av tegel med stöd av sensorer och en webbkamera. Studien har också undersökt möjligheter och utmaningar med 3D-utskrifter av betong, så kallad additiv tillverkning.

Behov av utveckling

Slutsatsen är att det finns stora utvecklingsbehov i byggbranschen. Befintliga tekniker behöver förfinas och anpassas specifikt för byggande samtidigt som ny kompetens måste tillkomma.

Studien har delfinansierats av Smart Built Environment och Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF. Tekniktesterna har fått finansiering inom ramen för projektet Uppkopplad Byggplats.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Produktion Projektering Digitalisering Teknik
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial