Varan har lagts till i varukorgen
”Kunskapen om batterier måste bli bättre i alla led”
Energieffektivisering 25 mar 2020
0d733e0f-eba5-4e65-ad55-04dfe9b96347
Björn Jernström, vd på Ferroamp Elektronik. Foto: Ferroamp
I södra Stockholm har ett unikt projekt med batterilager precis avslutats. "Även om det inte gick så smärtfritt som vi hade hoppats på så har vi och alla andra parter i projektet lärt oss mycket," säger Björn Jernström, vd på Ferroamp Elektronik.

I ett flerbostadshus i Svedmyra, strax utanför Stockholm, har elektronikleverantören Ferroamp tillsammans med Familjebostäder och WSP under två år testat om man med hjälp av batterilager kan öka egenanvändningen av solel och samtidigt kapa effekttoppar. 

Batteriprojektet, som Omvärldsbevakning skrivit om, visade att detta är möjligt men en slutsats var att batterilager som teknik är omogen. Bland annat stötte man på en hel del problem vad gäller driften .

Björn Jernström, vd på Ferroamp, som levererat batterilagret från Nilar och Ferroamp energihub. Hur ser ni på resultaten av projektet? 

– Även om det inte gick så smärtfritt som vi hade hoppats när vi startade projektet så har vi och alla andra parter i projektet lärt oss mycket, och under de två år som gått sedan installationen togs i drift har många saker redan förbättrats. Här tycker vi att rapporten från WSP ger en bra beskrivning av projektet, de olika driftfallen för energilagret som testats och de ekonomiska förutsättningarna även om prisbilden på marknaden ser annorlunda ut idag, säger Björn Jernström, 

I projektet använde man sig av en helt ny batterimodell som visade sig ha lite barnsjukdomar och därmed fick bytas ut under projektets gång.

– Vidare var programvarorna som styr systemet inte helt stabila vilket resulterade i en del av de driftstörningar som noterades, fortsätter Björn.

Bristen på larm nu åtgärdat

En mycket viktig funktion i solcells- och batterianläggningar är driftövervakning. Dessa anläggningar är något som installeras och som sedan lätt kan glömmas bort i åratal eftersom de varken syns eller hörs. Av den anledningen kan driftstörningar lätt gå obemärkta under en längre tid vilket man fick lärdom av den månaden som solcellsproduktionen hade stannat.

– Detta har vi redan tagit fasta på genom att vi byggt in automatisk larmfunktionalitet i våra tjänster. Nu kan en fastighetsskötare få ett epostmeddelande så fort något i anläggningen inte fungerar som det ska. Här upplyser vi också alla kunder om vikten av att se till att ha en stabil internetanslutning till fastigheten så att övervakningen fungerar, säger Björn.

En slutsats i rapporten är att batterilager som teknik är omogen. Björn håller med till viss del, men det är samtidigt en situation som förbättrar sig snabbt, menar han.

– Ett problem är att det i dagsläget saknas standarder för hur BMS-systemen i batterier fungerar och kommunicerar och varje batterileverantör har därför uppfunnit egna protokoll och funktioner. Detta gör att varje anpassning till en ny batterileverantör kräver månader av utvecklingsarbete. Vidare så är inte alltid batterisystem så väldokumenterade vad gäller till exempel verkningsgrad, rutiner för balanseringsladdning, lämpliga urladdningsdjup med mera.

Kostnader och övriga utmaningar

En av de största utmaningarna som Björn Jernström ser är kunskapsbristen när det gäller batterier. Detta inbegriper egentligen hela kedjan från inköp/kravställning, batterileverantör, integratör, installatör och slutkund.

– Det här är något som vi jobbar med aktivt med de batterileverantörer vi har idag för att kunna tydliggöra och utbilda kunder i saker som verkningsgrad, effektuttag, driftfall med mera. Här finns ett stort behov av utbildning och information.

När det gäller investeringskostnaden för batterilager. Enligt Familjebostäder måste den halveras om det ska bli lönsamt. Är det möjligt?
– Även om rapporten visar att speciellt öka egenförbrukning är svårt att räkna hem idag så har det hänt mycket med priserna på batterimarknaden. Rapporten pekar på att en halvering av kostnaden behövs och redan på de två år som gått sedan dessa anläggningar togs i drift så har priserna sjunkit cirka 50 procent, speciellt vad gäller större batterisystem över 100 kWh.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Eldistribution Miljö Teknik Hallå där...
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter