Varan har lagts till i varukorgen
Ja till nya regler för översiktsplanering
Bestämmelser 5 mar 2020
riksdagen
Det blev ett ja i Riksdagen till de nya reglerna för översiktsplanering. Foto: Melker Dahlstrand
Förra året presenterade regeringen en proposition för ändrade regler kring översiktsplanering. Nu har riksdagen sagt ja till förslaget.

Den 1 april i år införs nya regler för översiktsplanering. Riksdagen klubbade igenom ändringarna i slutet på februari och syftet är att främja en effektivare plan- och byggprocess.

Nytt är bland annat att kommunerna måste anta en planeringsstrategi senast två år efter varje val. Strategin ska innehålla en bedömning av hur aktuell översiktsplanen är. Krav ställs även på att kommunen tar ställning till hur det fortsatta arbetet med översiktsplanering bör se ut.

Därmed ersätts nuvarande regler om att en så kallad aktualitetsprövning görs en gång per mandatperiod. Lagändringen innebär också att innehållet i översiktsplanen ska förtydligas. Förhoppningen är att detta kan underlätta dialogen mellan stat och kommun om hur bebyggelsen ska utvecklas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial