Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Han vill se väderskydd för allt KL-trä
Forskning 2 mar 2020
KL-trä
Att utsätta KL-trä för stora mängder vatten och fukt under produktionen innebär alltid ett risktagande, anser Lars Olsson på forskningsinstitutet RISE. Foto: SBUF/RISE
Det finns tydliga risker för mögelpåväxt vid byggande med KL-trä. Det visar en ny studie, ledd av Lars Olsson på RISE. Nu lyfts starka rekommendationer om heltäckande väderskydd.
Fyra byggnader har undersökts i studien. Gemensamt för dem är att stommen byggts i KL-trä utan hetäckande väderskydd. Sammanlagt 200 mätpunkter har studerats för att undersöka förekomst av mikrobiell påväxt på grund av fukt. Mätpunkterna har valts både på plana ytor och på platser såsom skarvar och förankringshål.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Detta är KL-trä

  • KL-trä, korslimmat trä, cross laminated timber, crosslam, CLT, X-Lam, BSP, massivträ och flerskiktsskivor av trä är vanligt förekommande beteckningar för skivor, plattor, pelare och balkar uppbyggda av limmade, korsvis lagda brädor eller plankor.
  • Består av minst tre skikt med hoplimmade brädor eller plankor gjorda av barrträ eller lövträ, där vartannat skikt ligger i 90 graders riktning i förhållande till intilliggande skikt.
  • KL-trä tillverkas huvudsakligen enligt de krav som ställs i standarden SS-EN 16351 och ska uppfylla de produktegenskaper som KL-trätillverkaren har deklarerat i sitt European Technical Approval, ETA.
Källa: Träguiden/Svenskt trä
Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Konstruktion Produktion
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Detta är KL-trä

  • KL-trä, korslimmat trä, cross laminated timber, crosslam, CLT, X-Lam, BSP, massivträ och flerskiktsskivor av trä är vanligt förekommande beteckningar för skivor, plattor, pelare och balkar uppbyggda av limmade, korsvis lagda brädor eller plankor.
  • Består av minst tre skikt med hoplimmade brädor eller plankor gjorda av barrträ eller lövträ, där vartannat skikt ligger i 90 graders riktning i förhållande till intilliggande skikt.
  • KL-trä tillverkas huvudsakligen enligt de krav som ställs i standarden SS-EN 16351 och ska uppfylla de produktegenskaper som KL-trätillverkaren har deklarerat i sitt European Technical Approval, ETA.
Källa: Träguiden/Svenskt trä