Varan har lagts till i varukorgen

Gräns för PFAS i dricksvatten kan ses över

Sanering 9 mar 2020
vattenkran_webb
Gränsen för PFAS i dricksvatten kan komma att ses över av Livsmedelsverket. Foto: Mostphotos
Livsmedelsverket kan komma att se över gränsen för PFAS i dricksvatten. Det meddelar myndigheten efter ett beslut på EU-nivå.

Översynen av Livsmedelsverket kan bli aktuell efter att den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa gjort en ny bedömning. Myndigheten föreslår en skärpt bedömning för hur mycket PFAS en människa kan få i sig utan risk för hälsan. Det är för de fyra PFAS-ämnena PFOA, PFNA, PFHxS och PFOS som Efsa gjort nya bedömningar. Alla ämnena förekommer i mat och i dricksvatten.

– Efsas stränga bedömning är tydlig – vi måste få ner halterna av PFAS-ämnen i miljön så att de inte hamnar i maten eller dricksvattnet, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Kan ändras i direktiv

Livsmedelsverket har idag rekommendationen att kommunerna ska sänka halterna av PFAS-ämnen i dricksvattnet om dessa är över 90 nanogram per liter. Den gränsen kan komma att ses över av myndigheten efter Efsas förslag.

Inom EU pågår även arbetet med ett nytt dricksvattendirektiv, där gränsvärdena för PFAS i dricksvatten håller på att ses över.

FAKTA PFAS

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen, vilka inte är naturligt förekommande utan har framställts sedan mitten av 1900-talet.

Källa: Livsmedelsverket
Bevaka ämnen i artikeln

Sanering Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA PFAS

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen, vilka inte är naturligt förekommande utan har framställts sedan mitten av 1900-talet.

Källa: Livsmedelsverket