Varan har lagts till i varukorgen
"Gemensamma uppoffringar krävs för att klara krisen"
Kris och beredskap 31 mar 2020
corona-fastighetsagarna
Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo välkomnar liksom Svensk Handel regeringens stödpaket. Men det räcker inte. Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM och Magnus Glans
Det är extremt tufft för många hyresgäster och kunder inom fastighetsbranschen just nu. Fritt fall är en relevant beskrivning, säger Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna.

Allt fler kommer att få svårt att betala sina hyror i spåren av Covid-19. Det gäller företag men också enskilda hyresgäster.

– Det vi ser tydligt nu är att många kunder och hyresgäster inom besöksnäringen, hotell, restauranger och sällanköpshandel har extremt stora bekymmer. Andra segment har det lättare, exempelvis dagligvaruhandel, säger Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna till omvärldsbevakning som efterlyser fler stödåtgärder för de drabbade.

Nu är verkligen en situation då vi behöver hjälpas åt och alla sektorer får vara beredda att göra uppoffringar.

Stöd till småföretagen

I onsdags presenterade regeringen ett åtgärdsprogram för att rädda landets småföretag som bland annat innehåller ett statligt stöd för att sänka lokalhyreskostnaderna för utsatta företag. Frågan är hur långt detta räcker.

Fastighetsägarna driver frågan om utökade stödåtgärder mot finansdepartementet.

– Vi vet och har förtroende för att finansdepartementet arbetar för högtryck och jag är övertygad om att detta ligger väldigt högt på agendan. Sannolikt kommer ett nytt paket i närtid, säger Reinhold Lennebo

Hur skulle du som vd beskriva den senaste tiden inom fastighetsbranschen?

– Det finns en oro och ekonomisk stress på många håll. Statens olika åtgärder får en oerhört snabb negativ ekonomisk effekt och det tror jag överraskat många. Många är förstås oroliga över att effekterna på fastighetsbranschen ligger nära i tiden och att det också snabbt kan påverka den finansiella stabiliteten.

Väntar med inkasso

Det fanns från början viss kritik över hur fastighetsägarna hanterade situationen, att man gjorde för lite. Men Reinhold Lennebo menar att det har gjorts och alltjämt görs mycket mer än vad man kan läsa i tidningarna om. Medlemmarna ser till exempel över öppettider, skjuter upp hyror och väntar med inkasso.

– Det finns en bild av att fastighetsbranschen inte gjorde så mycket, men den bilden är direkt felaktig. Jag tror aldrig branschen har gjort så mycket som den gör nu, säger Reinhold Lennebo.

Stötta hyresgästerna

I en tidigare artikel om Corona-krisen skrev vi att Fastighetsägarna fått in en hel del frågor om hur man kan arbeta förebyggande för att minska sjukdomsspridning och vilket ansvar man har som fastighetsägare.

I dialog med fastighetsbolagen gick Fastighetsägarna ut med ett antal åtgärder som på frivillig basis kan genomföras av bolagen för att hjälpa sina hyresgäster

Åtgärder för att stötta hyresgästerna:

  • Förskottsbetalning för hyra kan ändras från kvartal till månad, vilket kan bedömas från fall till fall eller generellt. Även efterskottshyra och hyreskrediter kan vara aktuella efter bedömning från fall till fall.
  • Öppettider i köpcenter och gallerior kan anpassas efter de behov som ger kunder och hyresgäster möjlighet att minska sina direkta kostnader.
  • Överväga andra, flexibla åtgärder i dialog med hyresgäster som har en ansträngd likviditet till följd av det aktuella läget. En del större företag har redan startat systematiska processer för att underlätta och förkorta handläggningen av sådana åtgärder.

– Råden har varit efterfrågade och mycket välkomna. De vanligaste frågorna vi får handlar om vilken hjälp som kan komma ifrån staten för att skydda först hyresgästerna med likviditetsproblem. Sedan är det många frågor runt hyresavtal och juridik, berättar Reinhold Lennebo

Tror du att de flesta kommer att följa råden?

– Ja, det tror jag absolut och flera fastighetsägare är beredda att case-by-case gå ännu längre i angelägna fall.

Insatser behövs från alla

Han betonar att den situation som råder nu är en så allvarlig situation att vi behöver hjälpas åt och alla sektorer får vara beredda att göra uppoffringar.

 – Ingen bransch kommer att klara sig helt undan effekter och konsekvenser, men om det ska göras gemensamma insatser så måste dessa insatser ge hjälp till de företag som verkligen behöver det. Träffsäkerheten behöver vara stor.

Bevaka ämnen i artikeln

Kris och beredskap Lokaler Ekonomi Finansiering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter