Varan har lagts till i varukorgen
Duschvärmeväxlare är inte lönsamt i flerbostadshus visar test
Energi 11 mar 2020
Dusch
Värmeåtervinning från enskilda duschar har testats i ett nytt projekt. Foto: Mostphotos
Det är inte ekonomiskt lönsamt att installera duschvärmeväxlare i flerbostadshus med dagens energipriser och uppmätt kapacitet. Det visar praktiska tester som genomförts på HSB Living Lab under 2019.

Tappvarmvatten står för en betydande del av den totala energianvändningen i ett flerbostadshus. Det finns därför en stor potential att återvinna energin från spillvattnet. Ändå görs detta sällan.

I ett projekt har man utvärderat värmeåtervinning från enskilda duschar då det har saknats oberoende tester på denna typ av produkter i faktisk boendemiljö. Nu har en slutrapport om projektet publicerats.

Lång återbetalningstid

I projektet har två duschvärmeväxlare, som finns tillgängliga på marknaden, testats praktiskt under cirka tio veckor. Under testet mättes återvunnen energi, momentan effekt och verkningsgrad.

Enligt slutrapporten visar mätningarna att återbetalningstiden för en lägenhet kan vara över 20 år. För småhus med många boende och stor varmvattenanvändning kan dock mer rimliga återbetalningstider, under 10 år, visas för den effektivaste värmeväxlaren.

Mätningarna visar också att de uppmätta och beräknade verkningsgraderna var betydligt lägre än de som anges av leverantörerna. Skillnaden i effektivitet mellan värmeväxlarna var också stor.

Bidrar till miljön

I rapporten framhåller författarna att den ena värmeväxlaren kan ge en årlig energibesparing för varmvatten om cirka 13 procent, vilket inte är försumbart. Med tanke på att kraven på minskad energianvändning ökar är det troligt att marknaden för liknande produkter kommer att öka.

Därtill skriver de att en duschvärmeväxlare kan bidra både till miljö och sänkta kostnader genom att minska effektbehovet för varmvatten.

FAKTA Om testet

Projektet har genomförts på HSB Living Lab, en testarena för forskning och utveckling som ligger på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg. Fastigheten är ett flerbostadshus där studenter, forskare samt HSB anställda bor permanent.

Testet av de två duschvärmeväxlarna har utförts i två badrum i ett så kallat boendekluster där sex boende gemensamt delar på två badrum med dusch.

Källa: Slutrapporten
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Projektering Renoveringar Teknik Vatten och avlopp Värme
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om testet

Projektet har genomförts på HSB Living Lab, en testarena för forskning och utveckling som ligger på Chalmers campus Johanneberg i Göteborg. Fastigheten är ett flerbostadshus där studenter, forskare samt HSB anställda bor permanent.

Testet av de två duschvärmeväxlarna har utförts i två badrum i ett så kallat boendekluster där sex boende gemensamt delar på två badrum med dusch.

Källa: Slutrapporten