Varan har lagts till i varukorgen

Planera verksamheten för coronakris

Ekonomi 19 mar 2020
sjukvrånvaro
Hög sjukfrånvaro samt tjänster och varor som inte kan levereras riskerar att sätta många verksamheter på prov. Foto: Mostphotos/montage
Många organisationer står inför påfrestningar i coronavirusets spår. Därför har MSB tagit fram ett särskilt stöd. Syftet är att vägleda vid hög sjukfrånvaro och uteblivna leveranser.

Virussjukdomen Corona har vänt upp och ner på det mesta. För många av landets företag och kommuner väntar nu tuffa och svårförutsägbara utmaningar.

Hur ska hanteringen se ut när stora delar av personalen inte kan komma till jobbet, när leveranser av varor och tjänster uteblir eller när det blir långvariga strömavbrott? Som hjälp finns nu ett särskilt planeringsstöd.

Ska ge vägledning

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som tagit fram det nya dokumentet som ska ge vägledning i hur organisationen kan tänka kring några av de påfrestningar som riskerar att uppstå. Merparten av innehållet grundar sig på material som varit planerat sedan tidigare.

Planeringsstödet är framtaget mot bakgrund av den nya virussjukdomen

Själva planeringsstödet har dock utvecklats helt med anledning av coronavirussjukdomen, covid-19. Det berättar Alexandra Grundel som är utredare på Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar och avdelningen för försörjningsberedskap på MSB.

Alexandra Grundel Alexandra Grundel. Foto: MSB

– Vi stödjer samhällets aktörer löpande i frågor om samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering men just detta specifika planeringsstöd är framtaget mot bakgrund av den nya virussjukdomen, säger Alexandra Grundel till Omvärldsbevakning.

Råd och hänvisningar

Förutom frågor som hjälper till att se över och planera för beroendet av personal, varor och tjänster innehåller materialet även hänvisningar till annat material som kan ge bra information. Därutöver beskrivs även hypotetiska antaganden för situationer med exempelvis stor frånvaro av personal.

Vad kan vara av extra värde att ta till sig i planeringsstödet?

– Det skulle vara att identifiera, avgränsa och prioritera vilken verksamhet som måste upprätthållas under pågående samhällsstörning. Behöver all verksamhet upprätthållas och måste den ha full kapacitet? Informationen som framkommer efter det steget gör att organisationen har bättre förutsättningar att kunna gå vidare och titta på beroendet av personal, varor och tjänster.

Strategier för kontinuitet

Efter avgränsning och prioriteringar av verksamheten behövs en kontinuitetshantering. Här handlar det om strategier för att kunna upprätthålla arbetet på en fungerande och godkänd nivå oavsett vilka störningar som uppstår.

Det är också viktigt att tänka på att sådant som rör personalfrågor kan kräva samverkan eller förhandling med skyddsombud och fackliga organisationer.

För olika sorters organisationer

Det nya planeringsstödet riktar sig framförallt till samhällsviktiga verksamheter. Med detta avses sådant som måste fungera för att undvika samhällsstörningar eller som måste finnas för att hantera samhällsstörningar när de väl inträffar.

MSB understryker dock att det även är önskvärt att verksamheter som inte är uppenbart samhällsviktiga fortsätter fungera så långt som möjligt även under en störning. Planeringsstödet kan därför med fördel användas av de flesta typer av organisationer.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Fem områden med avgörande frågor

  1. Befintligt utgångsläge i fråga om personal: Vilka verksamheter påverkas mest? Hur påverkas konsekvenserna över tid? Är någon verksamhet extra känslig för bortfall?
  2. Planera för personalförstärkning och alternativa möjligheter för arbete: Kan vissa arbetsuppgifter genomföras av färre personer? Behöver åtgärder vidtas för att begära stöd från andra aktörer som exempelvis myndigheter eller bemanningsfirmor?
  3. Befintligt utgångsläge i fråga om varor och tjänster: Hur skiljer sig konsekvenserna för bortfall av olika typer av varor och tjänster? Finns det tidpunkter när leveranserna av olika varor och tjänster är särskilt viktiga? Vilka delar av verksamheten påverkas mest?
  4. Beroende av externa leverantörer: Är några verksamheter särskilt beroende av externa leverantörer? Vilka verksamheter och vilka varor handlar det i så fall om?
  5. Andras beroende av er verksamhet: Finns dialog med aktörer som är beroende av er verksamhet? Hur ser deras beredskap ut för bortfall av varor och tjänster?
Källa: MSB
Bevaka ämnen i artikeln

Ekonomi Kompetens Kris och beredskap
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Fem områden med avgörande frågor

  1. Befintligt utgångsläge i fråga om personal: Vilka verksamheter påverkas mest? Hur påverkas konsekvenserna över tid? Är någon verksamhet extra känslig för bortfall?
  2. Planera för personalförstärkning och alternativa möjligheter för arbete: Kan vissa arbetsuppgifter genomföras av färre personer? Behöver åtgärder vidtas för att begära stöd från andra aktörer som exempelvis myndigheter eller bemanningsfirmor?
  3. Befintligt utgångsläge i fråga om varor och tjänster: Hur skiljer sig konsekvenserna för bortfall av olika typer av varor och tjänster? Finns det tidpunkter när leveranserna av olika varor och tjänster är särskilt viktiga? Vilka delar av verksamheten påverkas mest?
  4. Beroende av externa leverantörer: Är några verksamheter särskilt beroende av externa leverantörer? Vilka verksamheter och vilka varor handlar det i så fall om?
  5. Andras beroende av er verksamhet: Finns dialog med aktörer som är beroende av er verksamhet? Hur ser deras beredskap ut för bortfall av varor och tjänster?
Källa: MSB