Varan har lagts till i varukorgen

Växande intresse för marknadsplats med återbruk

Hållbarhet 29 maj 2020
renovering
När man bygger nytt eller renoverar en byggnad har medvetenheten varit låg om att delar av materialen och produkterna kan återanvändas, menar Carina Loh Lindholm på IVL. Foto: Mostphotos
Kunskapsnivån om återbruk har varit låg i bygg- och fastighetsbranschen. Men nu ökar intresset, menar IVL som står bakom marknadsplatsen för begagnade byggprodukter och möbler.

Det har varit en stor utmaning att få branschen att förstå både vitsen och innebörden av återbruk av begagnade byggprodukter och möbler, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet och koordinator för projektet med marknadsplatsen.

– Många har haft svårt att förstå skillnaden mellan återbruk och återvinning. Nu kan man se att det blivit en stor höjning av kunskapsnivån.

Anslutna företag och organisationer

Marknadsplatsen ingår i Centrum för cirkulärt byggande och syftet är att skapa en samverkan mellan fastighetsägare, konsulter, bygg- och rivningsentreprenörer, arkitekter och återförsäljare.

Det här är ett stort svinn. Det är många som har tröttnat på att se de här fina produkterna gå till avfall.

Plattformen Centrum för cirkulärt byggande lanserades i maj 2018 och rymmer sedan ett år tillbaka även en marknadsplats. Idag är ett 80-tal organisationer och företag anslutna till marknadsplatsen. Företagen kan välja om de vill sälja produkterna internt inom det egna företaget eller rikta sig till andra företag och organisationer som är med.

Återbruk i stor skala

–Vi såg att det fanns ett stort behov av att skapa en mer tillgänglig marknad för återanvända byggprodukter och möbler, säger Carina Loh Lindholm.

Fokus ligger på att förbättra möjligheterna att ta tillvara befintliga resurser i form av byggmaterial, byggprodukter och inredning. Det kan handla om att återanvända till exempel dörrpartier, innerväggar, tegel, fönster och innertak.

Vissa produkter är lätta att återanvända; de har stor efterfrågan, är standardiserade och ger stora miljövinster vid återbruk. Andra produkter kräver mer utredning om de håller rätt kvalitet och kan möta den tekniska prestandan som efterfrågas.

Renoverar eller bygger nytt

När man bygger nytt eller renoverar en byggnad har medvetenheten varit låg om att delar av materialen och produkterna kan återanvändas.

Varje år investeras även stora belopp i att inreda nya kontors- och butikslokaler. Kontorshyresgäster kommer och går och vill sätta sin egen prägel på sina nya lokaler, vilket ofta leder till att fullgod inredning med hög kvalitet slängs redan efter ett par år.

–Det här är ett stort svinn. Det är många som har tröttnat på att se de här fina produkterna gå till avfall, säger Carina Loh Lindholm.

På Centrum för cirkulärt byggandes webbplats finns praktiska råd, information, forskning och konkreta exempel från projekt där olika byggprodukter och möbler har återanvänts. 

Nu efterlyser de fler användare inom både bygg- och fastighetsbranschen.

–Vi bjuder in branschen att bidra till den fortsatta utvecklingen så att plattformen kan bli det stöd som behövs för att driva på omställningen till ett cirkulärt byggande i större skala, säger Carina Loh Lindholm.

Återbruk av stålbalkar och betong

Nästa steg för Centrum för cirkulärt byggande blir att undersöka möjligheterna att återbruka produkter som sitter i själva klimatskalet eller i stommen, som till exempel stålbalkar och betong.

–Det här tycker vi är jätteintressant och något vi gärna vill arbeta mer med framöver. Här finns en stor potential, genom stora mängder och en stor miljönytta.

Men det kräver också mer beräkningar och kontroller av att produkterna klarar de tekniska kraven så att man får ett kvalitetssäkrat återbruk, och dit har man inte kommit än.

Marknadsplatsen och övriga tjänster används och är i drift, men det digitala stödet är fortfarande i ett utvecklingsskede och får ses som  en betaversion.

FAKTA Om marknadsplatsen

Bakom satsningen står IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Vasakronan, Fabege, Kompanjonen, Brattöns återbruk, White arkitekter, LINK arkitektur, Tenant and Partner, NIRAS, Chalmers Industriteknik och Sveriges Byggindustrier. Plattformen finansieras av Vinnova samt av projektpartners.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Renoveringar Avfall Bostäder Lokaler
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om marknadsplatsen

Bakom satsningen står IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Vasakronan, Fabege, Kompanjonen, Brattöns återbruk, White arkitekter, LINK arkitektur, Tenant and Partner, NIRAS, Chalmers Industriteknik och Sveriges Byggindustrier. Plattformen finansieras av Vinnova samt av projektpartners.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet