Varan har lagts till i varukorgen
Branschens syn på coronaläget
Större nedgång inom byggbranschen väntas
Bostäder 28 maj 2020
bostadsbygge_webb
Bostadsbyggandet kommer att fortsätta minska under 2020 och 2021 spår Byggföretagen i sin prognos. Foto: Tobias Sterner
Färre investeringar i bostäder och lokaler lär det bli under året visar en prognos från Byggföretagen. Men få pågående projekt berörs av coronapandemin.

Coronapandemin har utlöst en lågkonjunktur som även drabbar byggbranschen. Det visar en prognos från Byggföretagen, som ser framför sig minskade investeringar i lokal- och bostadsprojekt.

Omvärldsbevakning har pratat med flera representanter från olika delar av branschen för att se hur coronapandemin fortsatt påverka byggbranschen.

Anläggningsinvesteringar kompenserar

Byggföretagen släppte sin prognos tidigare i maj och bostadsbyggandet, som minskade under förra året, förväntas fortsätta att sjunka under 2020 och 2021. Bostadsinvesteringarna kan minska med 13 procent under 2020 enligt Byggföretagen. För investeringar i lokaler kan minskningen bli cirka 10 procent.

johan-deremar_webb Johan Deremar. Foto: Byggföretagen

Byggföretagen tror dock att investeringarna i anläggningsbyggandet kommer att kompensera en del för tappet i bygget av bostäder och lokaler. Främst är det tack vare större investeringar i järnvägs- och vägbyggande.

Johan Deremar, prognosansvarig på Byggföretagen, berättar att byggbranschen nu börjat märka av de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

– Branschen börjar märka ett fallande orderläge. Även om det inte är några krisnivåer så är trenden nedåtgående och det har gått ganska snabbt under april och framförallt i maj. Många företag, nästan hälften, tror att de kommer ha ett omsättningsfall på 1–25 procent, säger han.

De senare uppgifterna kommer ifrån en undersökning som Konjunkturinstitutet låtit göra där man frågade byggföretag hur omsättningen bedömdes vara under de senaste två veckorna jämfört med normalt. Byggföretagen själva tror att effekterna framförallt kommer att märkas under årets tredje och fjärde kvartal.

– Byggbranschen har börjat rapportera att det är färre jobb att ta in i orderböckerna, säger Johan Deremar.

LÄS MER: "Stannar investeringarna i höst blir 2021 ett tufft år"

Färre utländska arbetare

På grund av coronapandemin tror Byggföretagen att antalet sysselsatta inom byggbranschen kommer att minska under 2020. Till i mitten av maj hade också cirka 10 000 personer inom byggbranschen korttidspermitterats. Om permitteringen inte förlängs under hösten förväntar man sig fler varsel av byggpersonal.

Antalet utländsk personal i byggbranschen via utländska företag, så kallad utstationerad arbetskraft, är oerhört stort i Sverige men för första gången på länge antas antalet minska. Förutom lågkonjunkturen beror det också på in- och utreseförbud i flera länder och hårda restriktioner när personer återvänder till sina hemländer.

Johan Deremar berättar att man hittills har fått sporadiska rapporter från medlemsföretagen om att det blivit något svårare för utländsk personal att ta sig till Sverige.

– Vissa projekt ska ha fått problem med att personal inte kunnat komma till jobbet.

Sverige har till skillnad från många andra länder hållit samhället mer öppet och byggprojekten har kunnat fortsätta. Dock har viss påverkan skett, främst vid ombyggnationer och renoveringar i lägenheter hos allmännyttan där många äldre bor, fortsätter Johan Deremar.

– Där har man i vissa fall stoppat arbetena. Så lokalt och i vissa segment har effekterna av coronapandemin synts men i det stora hela har det inte varit så påverkat som inom till exempel hotell-, restaurang- och besöksnäringen.

Projekten rullar på

bengt_olsson_trafikverket Bengt Olsson. Foto: Hanna Wallén

Trafikverket är en av Sveriges största beställare men Bengt Olsson, presschef på myndigheten, berättar att de inte har sett någon påverkan på deras projekt hittills på grund av coronapandemin.

– Egentligen ser det likadant ut som utan coronapandemin. De planeringar som vi framförallt gör på järnvägssidan är sådant som vi gör med år i förberedelser. Då finns det både plan a, plan b och så vidare, säger Bengt Olsson.

Han fortsätter med att berätta att än så länge är samtliga underhålls- och utbyggnadsprojekt på banan och inom tidsramarna. Likadant ser det ut på vägsidan.

Vid bygget av järnvägstunneln Västlänken i Göteborg har det dock varit en österrikisk underentreprenör som inte kunde komma tillbaka till staden på grund av coronapandemin.

– Entreprenören tog då in några andra som klarade av att fixa uppdraget och fick även ta till en del andra lösningar, säger Bengt Olsson.

Vad gäller utländsk arbetskraft till projekten så ska inte det heller ha varit några problem.

– De som arbetar vid större järnvägsprojekt bor oftast redan här nära byggarbetsplatserna, säger Bengt Olsson.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Ekonomi Kris och beredskap Samhällsplanering Rälsarbete Vägar och gator
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial