Varan har lagts till i varukorgen

Skilda åsikter om utredning om fri hyressättning

Bostäder 5 maj 2020
hyresnivaer-martin-anders
Regeringen beslut om att tillsätta en utredning om fri hyressättning vid nyproduktion har väckt olika reaktioner. Foto: Tobias Sterner, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta
Fastighetsägarna välkomnar regeringens nya utredning om fri hyressättning i nyproduktion. Sveriges Allmännytta däremot anser att fri hyressättning inte är lösningen på den svenska bostadsbristen.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om fri hyressättning vid nyproduktion. Frågan om fri hyressättning vid nyproduktion är en del av januariavtalet som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

En fungerande prismekanism är en av flera viktiga faktorer för att långsiktigt stimulera ett utbud som möter efterfrågan.

Befintliga bostadslägenheter omfattas inte

Den fria hyressättningen kommer att ske under en inledande period och befintliga bostadslägenheter ska inte omfattas av de förslaget. Utredaren ska även titta på relevanta exempel på hur systemet fungerar i andra länder.

Utredaren ska presentera sina förslag senast den 31 maj 2021. En proposition om fri hyressättning i nyproduktion ska kunna antas av riksdagen i början av 2022 och kunna träda i kraft under året.

Gynnar långsiktigt byggande.

Fastighetsägarna välkomnar att regeringen har tillsatt utredningen. De anser att den ger förutsättningar för att långsiktigt öka byggandet av hyresrätter och utrymme för en bättre fungerande bostadsmarknad än idag.

– Den stora förtjänsten med den föreslagna reformen är inte möjligheten att sätta högre hyror än i dag. Det finns det i praktiken inte utrymme för i stora delar av landet, inklusive i flera av våra större städer, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna.

martin Martin Lindvall, Fastighetsägarna.

”Tyska systemet är intressant”

Han vill istället lyfta fram att den fria hyressättningen, rätt utformad, kan erbjuda en prissättning och en hyresutveckling som bättre än i dag speglar den lokala marknaden.

– En fungerande prismekanism är en av flera viktiga faktorer för att långsiktigt stimulera ett utbud som möter efterfrågan. Här hoppas jag att utredaren låter sig inspireras av det tyska systemet, som i många år framgångsrikt kombinerat en fri hyressättning med ett starkt konsumentskydd, säger Martin Lindvall till Omvärldsbevakning.

För fastighetsägare som i dag inte kan få en kollektivt förhandlad hyra vid nyproduktion återstår att göra individuella överenskommelser med hyresgäster som flyttar in, så kallade egensatta hyror. Det risktagande som följer med detta, att hyran kan komma att sänkas och kalkylen äventyras vid en bruksvärdesprövning, försvinner med den föreslagna reformen, poängterar Martin Lindvall.

Han vill samtidigt varna för orealistiska förväntningar på reformen.

– Den utgör ingen quick-fix och dess syfte är inte att skapa en omedelbar boost i byggandet av nya hyresrätter.

Priserna redan drivits upp

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta tror inte alls att januaripartiernas förslag om fri hyressättning vid nyproduktion kan lösa den svenska bostadsbristen.

– Det är inte de betalningsstarkaste hushållen vi främst behöver bygga för idag, säger Anders Nordstrand.

Tvärtom anser han att kraftigt ökade byggpriser redan har drivit upp hyrorna i nyproducerade hyreslägenheter till en nivå som motsvarar den marknadshyra som fri hyressättning skulle resultera i. Hyrorna i nya bostäder måste i stället pressas så att så många som möjligt i hela landet har råd att efterfråga dem, menar Anders Nordstrand.

– Att lyfta bort nyproduktionen ur bruksvärdessystemet och urholka konsumentskyddet riskerar att göra hyresrätten mindre attraktiv och trygg för de boende.

anders-nordstrand Anders Nordstrand, Sveriges Allmännytta

Skapar osäkerhet inför investeringsbeslut

För att byggprojekt ska dras igång krävs stabila och hållbara regelverk. Utredningen handlar om fundamentala förändringar, vilket skapar osäkerhet inför investeringsbeslut, anser Sveriges Allmännytta. Det finns vare sig efterfrågan eller betalningsvilja för nya hyresbostäder med högre hyra än idag, utom möjligen i storstadsområdenas attraktiva lägen, menar de. Ska byggandet av hyresbostäder öka krävs helt andra åtgärder.

Andra åtgärder som behöver genomföras enligt Sveriges Allmännytta:

  • Balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna.
  • Förbättrad konkurrens på bygg- och byggmaterialmarknaden.
  • Nationellt typgodkännande.
  • Färre kommunala särkrav.
FAKTA Några punkter som ingår i Direktiven 2020:42 om en fri hyressättning av nyproduktion :

  • Den fria hyressättningen inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa modeller som tillämpas.
  • Den enskilda hyresgästens intressen ska tillvaratas. Information om hyresnivåer ska göras tillgänglig och det ska även finnas ett skydd mot orimliga hyreshöjningar. Hyresgäster i nybyggda lägenheter kommer ha ett reellt besittningsskydd.
  • Det bör råda en hög grad av transparens och konsumentmakt i fråga om de hyresnivåer som gäller. Därför ska det utredas hur en hög grad av transparens kan åstadkommas för hyror bland nybyggda lägenheter. Det ska även utredas hur statistik om hyresnivåer kan göras tillgänglig.
Källa: Regeringen
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Ekonomi Juridik Finansiering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Några punkter som ingår i Direktiven 2020:42 om en fri hyressättning av nyproduktion :

  • Den fria hyressättningen inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa modeller som tillämpas.
  • Den enskilda hyresgästens intressen ska tillvaratas. Information om hyresnivåer ska göras tillgänglig och det ska även finnas ett skydd mot orimliga hyreshöjningar. Hyresgäster i nybyggda lägenheter kommer ha ett reellt besittningsskydd.
  • Det bör råda en hög grad av transparens och konsumentmakt i fråga om de hyresnivåer som gäller. Därför ska det utredas hur en hög grad av transparens kan åstadkommas för hyror bland nybyggda lägenheter. Det ska även utredas hur statistik om hyresnivåer kan göras tillgänglig.
Källa: Regeringen
Fördjupningsmaterial