Varan har lagts till i varukorgen

Så påverkas energibranschen av coronaviruset

Avfall 12 maj 2020
Energibranschen - Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen
Energibranschen har beredskap och är vana att hantera olika kriser. Branschen agerade därför tidigt på coronaviruset, menar Pernilla Winnhed. Foto: Bertil Bernhardsson, Jon Alexandersson
Vi ser inga direkta hot mot vår energiförsörjning idag men på lite längre sikt finns det orosmoment i branschen. Så summerar Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen Sverige, läget i energibranschen.

I torsdags höll Energiföretagen Sverige ett webbseminarium om hur energibranschen och energiförsörjningen påverkas till följd av det nya coronaviruset.

Energimyndigheten och Svenska Kraftnät var några bland talarna och budskapet var samstämmigt. Det finns inga direkta hot mot energiförsörjningen idag men det finns mycket osäkerhet på sikt.

– Ju längre den här krisen håller på så blir de ekonomiska konsekvenserna och svårigheterna för energibranschen att upprätthålla energiförsörjningen större. Det är viktigt att hålla fokus på det här, för utan energi så slutar Sverige snurra, sa Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen Sverige.

Personalresurser måste säkerställas

Vad är då kritiskt för energiföretagen, vad påverkas av Corona? Personalen är en av de viktigaste sakerna, menar Pernilla Winnhed. Att säkerställa de personalresurser som behövs. En del företag är även beroende av utländska experter vid större projekt och revisioner.

Vi behöver stöd från gränspolis och tullverk

Regeringen och myndigheterna har vidtagit en del insatser kring detta. MSB har utsett de samhällsviktiga sektorerna och här ingår energibranschen. Det innebär bland annat att de som har behov av det får möjlighet till barnomsorg vid händelse att skolor behöver stängas ner. Utländsk personal som har behov av att resa in i landet ska kunna få undantag från de inreserestriktioner som har satts upp under coronakrisen.

– Det som också på senare tid har blivit stort är den utökade möjligheten att få testa personal för coronaviruset, det kvarstår dock några frågor hur det här ska gå till, sa Pernilla Winnhed.

Oro för material och bränslen

En annan sak som har oroat branschen mycket är risken att inte få material och bränslen. Vissa komponenter och teknisk utrustning som energiföretagen behöver, tillverkas i andra länder.

– Vi behöver stöd från gränspolis och tullverk för att säkerställa att vi får kritiskt material över gränserna, sa Joakim Evertson, chef för enheten Elberedskap, Svenska Kraftnät.

Än så länge verkar det här fungera bra, komponenter har kommit fram och det har inte blivit en akut fråga. Men det är en viktig fråga att fortsätta bevaka menar både Pernilla Winnhed och Joakim Evertson.

Om det här håller i sig länge är det en jätteviktig fråga att bevaka

– När det gäller tillgången på bränslen verkar den än så länge vara tillräcklig och god. Men om det här håller i sig länge är det förstås också en jätteviktig fråga att bevaka, sa Pernilla Winnhed.

En annan utmaning handlar om energiåtervinning av farligt avfall. I och med corona har det blivit mer farligt avfall från sjukvården som måste tas om hand. Den nya avfallsförbränningsskatten som infördes den 1 april i år kan dock slå hårt mot anläggningar som energiåtervinner farligt avfall, menar Pernilla Winnhed.

– Avfallsförbränningsskatten är ett orosmoln. Det finns många oklarheter hur den ska användas. Vi anser att man bör slopa den direkt, åtminstone tillfälligt nu under coronakrisen men såklart även på sikt.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns även ekonomiska konsekvenser av coronaviruset som påverkar energibranschen. Efter en ovanligt varm och vindrik vinter var priserna redan låga när viruset kom. Rebecka Bergholtz, analytiker på Energimyndigheten, menar att den ekonomiska situationen med lägre efterfrågan, större personalbortfall, kunder med försämrad betalningsförmåga och så vidare ökar risken för att energiaktörer hamnar på obestånd till följd av Covid-19.

– Skulle det ske är det inte omöjligt att det kan få konsekvenser för energiförsörjningen och den svenska energiberedskapen. Men där är vi som tur är inte än, sa Rebecka Bergholts på Energimyndigheten.

Vad är viktigast nu?

– Ha uthållighet, sa Pernilla Winnhed.

Vilket flera av de andra talarna också lyfte. Även frågan om hur Sverige ska återstarta diskuterades.

– Det kommer en tid efter Corona. Vi vet inte när och hur men fler och fler börjar prata om hur vi ska ta en grön återhämtning ur coronakrisen. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter ha fokus på de mål och den klimatomställning mot det fossilfria samhället som hade påbörjats på allvar innan krisen.

– Det innebär inte att vi behöver uppfinna en massa nya saker. Det finns väldigt många bra förslag framtagna inte minst inom ramen för de färdplaner som olika sektorer har tagit fram och som politiken har börjat jobba med. Håll i det som har påbörjats. Undanröj hinder, underlätta för industri och företag att möjliggöra det fossilfria Sverige, sa Pernilla Winnhed.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Ekonomi Elproduktion Energi Hållbarhet Infrastruktur Kris och beredskap Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

El & Tele VVS
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial