Varan har lagts till i varukorgen

Så kan byggfelen bli färre

Forskning 29 maj 2020
bygge_byggfel_webb
Förstudien handlar om att identifiera och rangordna områden där det går att minska skador och kvalitetsbrister. Foto: Mostphotos
En ny förstudie belyser byggfel. Utgångspunkt är en uppmärksammad rapport som Boverket släppte 2018. Den nya studien har fokus på organisation och ger förslag på förändringar.

För två år sedan släppte Boverket rapporten "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn" i syfte att granska systematiska kvalitetsbrister. Granskningen fick relativt stor uppmärksamhet och visade att de fastighetsekonomiska kostnaderna för fel och skador ligger på uppskattningsvis 100 miljarder kronor per år i landet.

Nu publiceras en förstudie med fokus på lösningar. Det är organisationen Byggföretagen som drivit projektet på initiativ av Rådet för byggkompetens, RBK, som utgörs av representanter från flera aktörer i branschen.

Koppling till kompetens

Syftet har varit att hitta och rangordna olika utvecklingsområden där det kan gå att minska eller helt bli av med byggfel. Enligt tidigare studier finns stark koppling till organisation, kompetens och ledarskap.

Detta kan till exempel yttra sig i bristande kunskap, slarv eller avsaknad av bra rutiner och administrativa hjälpmedel så som program för planering och kontroller. Även bristande tekniska lösningar finns med bland de vanliga orsakerna.

Två huvudsakliga förslag

Den nya förstudien lyfter två huvudförslag för förbättringar. Det första förslaget handlar om att skapa ett långsiktigt utvecklingsprogram som ska omfatta alla berörda parter och gälla för hela byggprocessen, från idé till förvaltning.

Det andra förslaget riktar in sig på kompetensutveckling. Här ligger fokus på det område där det oftast uppstår problem, nämligen fukt och vatten som utgör nära 80 procent av alla skador.

Därutöver redovisas idéer om bland annat en nollvision för byggskador. I förstudien efterfrågas även en tankesmedja för branschen där progressiva och idérika personer skulle kunna hitta nya sätt att tänka kring gamla invanda mönster.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Kompetens Utbildning
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter