Varan har lagts till i varukorgen

Miljoner till lokala kulturarvsprojekt

Renoveringar 15 maj 2020
huvudbild_kulturarv
Det övergripande syftet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Foto: Mostphotos
Riksantikvarieämbetet fördelar totalt 17 miljoner kronor i direkt projektstöd till lokala kulturarvsprojekt. Det är en miljon mer än för år 2019.

Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel som Riksantikvarieämbetet fördelar till projekt och insatser med syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Av pengarna är åtta miljoner kronor vikta för arbetslivsmuseer och en miljon kronor för det rörliga kulturarvet i enlighet med myndighetens regleringsbrev från regeringen.

För 2020 inkom totalt 267 ansökningar. 51 projektansökningar från arbetslivsmuseer har beviljats och 59 ansökningar från hembygdsföreningar och övriga.

Renovering och tillgänglighet

Det enskilt största bidraget går till Svanskogs hembygdsförening i Värmland som får 800 000 kronor för att upprätta en ny hembygdsgård. Den gamla byggnaden brann ner 2019.

Bland övriga projekt finns bland annat renoveringar av historiska maskiner och fordon, tillgänglighetsanpassningar, utställningar, skolprojekt, filmer och säkerhetsåtgärder.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Hållbarhet Miljö
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial