Varan har lagts till i varukorgen
De granskar bevakningen av boende
Bostäder 28 maj 2020
37136271-surveillance-camera-mounted-on-wall-of-house
Det ska till ett tungt vägande skäl för ett bostadsbolag att sätta upp en bevakningskamera som gör det möjligt att kartlägga boende, menar Datainspektionen. Foto: Mostphotos
Datainspektionen ska granska kamerabevakningen i ett hyreshus i Uppsala. Syftet är att undersöka hur bostadsbolaget gjort den rättsliga bedömning som krävs för kamerabevakning i trapphus.

Det har kommit in klagomål till Datainspektionen mot ett kommunalt bostadsbolag i Uppsala. Klagomålet handlar om att bolaget satt upp en bevakningskamera i trapphuset som är direkt riktad mot en av de boendes ytterdörr.

”Tungt vägande skäl måste finnas”

Det ska till ett tungt vägande skäl för ett bostadsbolag att sätta upp en bevakningskamera på ett sätt som gör det möjligt att kartlägga en boende och dennes besökare, skriver Gustav Linder, jurist på Datainspektionens hemsida.

Finns rättsligt stöd

Bostadsbolag och bostadsrättsföreningar behöver inte ansöka om tillstånd för att kamerabevaka i ett trapphus. Däremot måste den som tänkt kamerabevaka alltid bedöma att det finns ett rättsligt stöd som motiverar bevakningen, till exempel en intresseavvägning eller att bevakningen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vad gäller om nya kamerabevakningslagen

Den nya kamerabevakningslagen började gälla den 1 augusti 2018 och innebär en del förändringar jämfört med tidigare. Färre behöver söka tillstånd men den som vill kamerabevaka måste se till att även följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Europeiska Dataskyddsstyrelsen antog även nya riktlinjer för kamerabevakning och GDPR den 29 januari 2020.  Bland annat innehåller riktlinjerna högre krav på att informera de registrerade mer omfattande än tidigare. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Lov och tillsyn Säkerhet- och larmsystem Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial