Varan har lagts till i varukorgen

Dags att renovera äldre fönster

Renoveringar 29 maj 2020
huvudbild_fonsterrenovering
Många uppskattar välbevarade originalfönster. Foto: Svenska byggnadsvårdsföreningen
Lördagen den 30 maj arrangeras Fönsterrenoveringens dag. Syftet är att lyfta de miljömässiga, ekonomiska och estetiska fördelarna med att vårda sina fönster i stället för att byta ut dem.

För tredje året i rad arrangeras Fönsterrenoveringens dag den 30 maj. Då vill Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet uppmärksamma alla de vinster man gör genom att bevara och ta hand om sina fönster.

I vanliga fall anordnas många aktiviteter runt om i landet, såsom workshops, kurser, utställningar och stadsvandringar. I år fokuserar man främst på att inspirera och undervisa husägare om hur de själva på bästa sätt tar hand om sina gamla fönster.

Rädda klimat och fönster

Ett vanligt argument för att byta fönster på ett hus är att man sparar energi, ett annat är de underhållsfria materialen. Men underhållsfria material är per definition svåra att underhålla, istället kastar man dem. Gamla träfönster kan däremot renoveras, varsamt och billigt, för att bli mer energieffektiva.

En del av kulturarvet

Fönsterrenoveringens dag är också ett sätt att uppmärksamma äldre fönster och deras betydelse för kulturarvet. Bevarade originalfönster betyder mycket för upplevelsen av en byggnad. Byte av fönster kan innebära att en byggnads historiska karaktär går förlorad.

Kulturmiljölagen säger att ansvaret för att skydda och vårda kulturarvet är en "nationell angelägenhet som delas av alla". I plan- och bygglagen skriver man att alla ändringar av ett hus "ska ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag, historiska-, kulturhistoriska- och miljömässiga värden". Ändå kastas gamla, funktionsdugliga och kulturhistoriskt värdefulla fönster över hela landet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Miljö Hållbarhet
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial