Varan har lagts till i varukorgen

Brist på laddinfrastruktur för elfärjor

Teknik 25 maj 2020
vasttrafik.webb
Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som drivs av samverkansplattformen Lighthouse har tagit fram en ny förstudie om fossilfri kollektivtrafik på vatten. Foto: Eddie Löthman/Västtrafik
Kostnaden ser inte ut att vara problemet om elfärjor ska blir en del av kollektivtrafiken, visar en ny studie. Det stora hindret just nu är laddinfrastrukturen.
En ren eldrift av färjetrafik ger tydliga samhällsvinster i form av sänkta skadekostnader för klimat och luftutsläpp när grön el från land används som bränsle. En andra nytta är sänkta bullernivåer, vilket ger positiva effekter. Detta visar en ny förstudie som forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har gjort med stöd av Lighthouse inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Forskning Eldistribution Elinstallation
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter