Varan har lagts till i varukorgen
Boverket förtydligar förutsättningar för hyresstöd
Bestämmelser 11 maj 2020
23376352-skarholmens-galleria-i-sodra-stockholm
Hyresstödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra med lokalhyresgäster. Foto: Mostphotos
Boverket har kommit med förtydliganden kring tillämpningen av regeringens förordning om stödet till utsatta lokalhyresgäster. Något som har efterfrågats.

Regeringen beslutade tidigare i vår om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Stödpaketet är på omkring 5 miljarder kronor och ska gå till lokalhyresgäster i utsatta branscher.

Några fakta kring stödet:

  • Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra med lokalhyresgäster.
  • Stödet förutsätter att hyresvärden bidrar med minst lika mycket som staten. Stödet får dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran. 
  • Stödet kan sökas tidigast 1 juli i år och gäller för andra kvartalet 2020 och utbetalas i efterhand. Ansökan ska skickas till den länsstyrelse som gäller för aktuellt län.

Efterlyst tillämpningar 

Fastighetsägarna är en organisation som efterfrågat förtydliganden för att få klarhet i bland annat tillämpningen av stödet till utsatta lokalhyresgäster

Boverket har nu publicerat en vägledning om hur förordningen om statligt stöd till lokalhyresgäster i utsatta branscher ska tolkas. Boverket kommer även att anordna ett direktsänt webbseminarium den 15 maj om det nya hyresstödet. Detta kommer även att handla om coronavirusets effekt på Boverkets arbete inom sina verksamhetsområden.

Många frågor inkommit

Fastighetsägarna har sedan förordningen offentliggjordes fått mängder av frågor från medlemmar. Många hyresvärdar vill använda sig av stödet för att underlätta för sina lokalhyresgäster men det har varit stora oklarheter med hur villkoren för stödet ska tolkas och tillämpas, har man upplevt.

– Det är välkommet med förtydliganden för att hyresvärdarna ska kunna veta på vilka villkor som stödet kan beviljas och utbetalas. För att stödet ska kunna nå lokalhyresgästerna behöver oklarheter och risker minimeras, säger Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige på deras hemsida.

Oklart vad som gäller vid konkurs

Boverket har nu förtydligat vad som gäller i vissa delar, till exempel att det är möjligt för hyresvärden att bevilja även andra ekonomiska lättnader för hyresgästen för samma period som hyresrabatten avser. Men det saknas fortfarande svar på andra viktiga frågor, menar Fastighetsägarna. Till exempel vad som händer om lokalhyresgästen försätts i konkurs eller ansöker om företagsrekonstruktion.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Ekonomi Kris och beredskap Lokaler
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter