Varan har lagts till i varukorgen

Allt fler väljer att anmäla elolyckor

elsakerhetsverket_webb_micaela
Under förra året ökade det totala antalet anmälningar av elolyckor med 20 procent. Det är fortfarande yngre yrkespersoner, mellan 21–30 år som oftare drabbas av elolyckor nämner Lars Jansson, elinspektör på Elsäkerhetsverket. Foto: Mostphotos/Elsäkerhetsverket
Det har länge diskuterats mörkertalet av elolyckor som inte anmäls. Nu har antalet anmälda elolyckor ökat. "Vi ser det som positivt, säger Lars Jansson elinspektör på Elsäkerhetsverket, då det antagligen visar att allt fler väljer att anmäla".

Under 2019 har 546 elolyckor och 323 tillbud anmälts till Elsäkerhetsverket. Statistiken kring elolyckor bygger i första hand på de anmälningar som kommer in från Arbetsmiljöverket och från de aktörer som har direkt anmälningsskyldighet till Elsäkerhetsverket. I årets rapport har de anmälda elolyckorna ökat med 20 procent medan tillbuden ligger kvar på samma nivå som 2018.

Elsäkerhetsverket tror inte att antalet olyckor har ökat utan att det handlar om att allt fler väljer att anmäla. 

lars-jansson.elsakerhetsverket Lars Jansson, elinspektör på Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket

 Vi vet att det finns ett mörkertal av elolyckor som inte anmäls då många tycker att det är pinsamt att man gjort ett misstag. Man kanske inte vill visa att man ibland slarvar med riskanalyser och rutiner. Därför ser vi positivt på att anmälningsviljan ändå ökar, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Varför allt fler väljer att anmäla kan enligt Lars Jansson bero på flera anledningar.

 Dels tror jag inte att det är lika skuldbelagt att erkänna sitt misstag längre jämfört med tidigare och dels tror jag även att många tänker framåt i tiden. Drabbas man av en elchock till exempel så kan man få men för livet som ledvärk, problem med finmotoriken etcetera.

Mestadels unga som drabbas

Den vanligaste elolyckan bland yrkespersoner som anmäls är strömgenomgång, med 92 procent av elolyckorna. Det är fortfarande yngre yrkespersoner, män, mellan 21–30 år som oftare drabbas av elolyckor. I 74 procent av fallen beror elolyckor på ett felbeteende vid arbete.

–  Många elolyckor i arbetslivet beror på att man inte följer de fasta rutiner som finns i tillräcklig utsträckning. Man följer inte alltid de elsäkerhetsanvisningar som finns för att jobba säkert i elanläggningar och tar istället en genväg. Då är det lätt hänt att en olycka sker, säger Lars Jansson.

Vad är det vanligaste anledningen till att en olycka sker?

 Att man inte kopplar ifrån driftspänningen innan man jobbar. Eller skruvar ur en säkring, men fel säkring. Det är oerhört viktigt att alltid spänningsprova innan du påbörjar arbetet för att se att elen är frånkopplad.

Vanligt med olyckor bland elnät och elförsörjning

De flesta elolyckorna under arbete sker inom verksamheterna elnät och elförsörjning med koppling till nätägare och deras underentreprenörer. Under året har Elsäkerhetsverket medverkat i ett flertal möten med nätägare och diskuterat elsäkerhetsfrågor utifrån problemställningar kring innehavaransvaret.

–  Arbetsgivare och innehavare av elanläggningar har fortsatt ett viktigt arbete med att förbättra ledarskapet i elsäkerhetsarbetet och arbetstagarna ett ansvar att följa rutinerna, betonar Lars Jansson.

När det gäller elrelaterade dödsolyckor är den långsiktiga trenden stabilt nedåtgående. Under senaste decenniet har det inträffat mindre än hälften så många dödsolyckor som under föregående tio år. Under 2019 omkom tre personer på grund av el.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Säkerhet- och larmsystem Arbetsmiljö Eldistribution Elinstallation Elproduktion
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial