Varan har lagts till i varukorgen
Slutförandedatumet för solcellsstöd förlängs
Miljö 15 jun 2020
solcellsstod.webb
Sista dagen att färdigställa anläggningar som är berättigade solcells- och energilagerstöd flyttas fram sex månader. Foto: Mostphotos
Nu har Regeringen beslutat att skjuta fram slutförandedatumet för solcellsstöd till den 30 juni 2021. Samtidigt sätter man stopp för ytterligare ansökningar om solcellsstöd.

Slutdatum för solcellsstödet behöver skjutas upp. Det konstaterade Energimyndigheten som lämnat in en hemställan till regeringen om behov av förändringar i stödet. Nu har Regeringen tagit ett beslut och det datum då installationerna ska vara slutförda flyttas fram sex månader; från 31 december 2020 till 30 juni 2021.

Samtidigt införs ett ansökningsstopp för solcellsstödet den 7 juli 2020.

Förslag om grönt avdrag på remiss

Investeringsstödet för solceller och stödet för energilager kommer enligt ett förslag som regeringen remitterat att ersättas med ett skatteavdrag från 2021.

Skattereduktionen föreslås vara 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår. Skattereduktionen omfattar endast privatpersoner och föreslås ersätta de nuvarande stöden till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Elproduktion Eldistribution Elinstallation Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial