Varan har lagts till i varukorgen

Sensorer larmar vid fel på luftledningar

Eldistribution 2 jun 2020
linjeagent.webb
En luftledning har ingen egen inbyggd intelligens. En ny sensor har tagits fram som kan läsa av ledningarna och upptäcka fel. Foto: Energiforsk
En ny sensor har tagits fram som larmar om ett fel uppstår på luftledningsnätet. Piteenergi har investerat i tekniken och satt upp 60 stycken sensorer längs ett av sina mest drabbade ledningsnät.

I delar av Sverige består elnätet på landsbygden fortfarande av luftledningar. Att ha full kontroll på långa sträckor av ledningar är svårt eftersom de inte har någon inbyggd egen intelligens. Ofta sker manuell felsökning av tekniker på plats vilket tar tid, kräver mycket arbetskraft och kan medföra höga kostnader. 

Det är en relativt stor ekonomisk investering för oss som litet nätbolag, men jag ser det som en väl värd investering.

Det kommunala elnätsbolaget Piteenergi har testat en sensor som kan fästas på elstolpen och ge digital information direkt om nätets status och larmar om ett fel uppstår. Bakom den nya tekniken står företaget Exeri.

daniel_ruisniemi Daniel Ruisniemi, Piteenergi.

– Vi får en signal när ett fel har inträffat, eller riskerar att göra i framtiden, och då kan vi själva gå in i systemet och få kartbilden plus informationen om vilken frånskiljare vi ska öppna för att isolera felet, berättar Daniel Ruisniemi chef för planeringen av elnät på Piteenergi. 

Snabbare lokalisering av fel

Tekniken installerades i årsskiftet 2019/2020 och 60 sensorer, så kallade linjeagenter, har satts ut på den mest utmanande ledningssträckan vilken är 35 kilometer låg. Systemet har körts skarpt i ett par månader och redan nu kan Daniel Ruisniemi se flera fördelar. 

– Fellokaliseringen går mycket fortare och det är jätteviktigt för oss. Den nya tekniken ger oss lägesbevakning i realtid och den statistik som vi får ger oss en bra uppfattning om kommande underhållsbehov, berättar han.

Agenterna rapporterar inte bara stora fel utan det kan också handla om att sly behöver röjas längs ledningen eller att det finns spruckna isolatorer.

– Det gör att vi kan ta itu med det i god tid, innan det leder till större fel i elnätet.

dji_000linjevakt Piteenergi har satt upp totalt 60 linjeagenter längst den 35 kilometer långa ledningssträckan. Foto: Piteenergi

Väl värd investering

Cirka en miljon kronor har tekniken kostat. I framtiden hoppas man på att kunna utöka antalet sträckor med ytterligare sensorer.

 Det är en relativt stor ekonomisk investering för oss som litet nätbolag, men jag ser det som en väl värd investering. Kraven på våra elnät kommer att bli större i framtiden och allt fler kommer att behöva applicera den här typen av lösning eller liknande för att garantera en trygg elförsörjning. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Arbetsmiljö Underhåll Ekonomi Digitalisering
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial