Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Så kan bytet av bergvärmepump bli mer energieffektivt
Energi 9 jun 2020
bergvärme i ett småhus
Husägare bör se upp då de byter till en ny bergvärmepump så att borrhålet inte fryser. Foto: Henryk Rozenberg. Med tillåtelse av Borrföretagen
Effektivisera energianvändningen i huset, använd bergvärmepumpen för att kyla huset sommartid eller kombinera pumpen med solvärme. Det är några tips som ges i en förstudie.
Många husägare som borrade för bergvärme på 2000-talet står snart inför ett byte av bergvärmepump, då pumpen endast har en livslängd på cirka 10–15 år.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Tips vid byte av bergvärmepump

För att täcka det energiuttag som krävs av dagens värmepumpar och samtidigt behålla den tekniska livslängden på borrhålet finns idag ett antal alternativ:

 1. Effektivisera energianvändningen, till exempel genom att tilläggsisolera vinden, byta fönster och installera FTX-ventilation – då minskar husets effektbehov och mindre effekt behöver tas ut från borrhålet.
 2. Borra ett nytt borrhål – enligt Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen sker detta i ungefär 50 procent av fallen när en bergvärmepump byts ut.
 3. Nyttja bergvärmepumpen för att kyla huset sommartid – då återladdas berget vilket ger värmepumpen en bättre prestanda för följande säsong.
 4. Ha en kombinationslösning med till exempel:
  • uteluftkonvektor – här används luftvärme som kopplas till borrhålet för återladdning med värme från uteluften då huset har ett lågt effektbehov och utetemperaturen är hög.
  • solvärme – här finns flera lösningar, varav en är att höja köldbärartemperaturen genom att använda överskott av solvärme
  • frånluftsvärme – här används värmen i ventilationens frånluft för att höja köldbärartemperaturen
 5. Begränsa uttaget av värmeenergi från borrhålet genom att styra utifrån borrhålets temperatur. Det innebär att när temperaturen sjunker i borrhålet tar elpatron eller elpanna vid för att tillgodose husets värmebehov. Värmepumpens kapacitet används inte fullt ut och elräkningen blir dyrare för husägaren.
Källa: Margot Bratt, WSP
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Hållbarhet Kyla Projektering Renoveringar Teknik Värme
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Tips vid byte av bergvärmepump

För att täcka det energiuttag som krävs av dagens värmepumpar och samtidigt behålla den tekniska livslängden på borrhålet finns idag ett antal alternativ:

 1. Effektivisera energianvändningen, till exempel genom att tilläggsisolera vinden, byta fönster och installera FTX-ventilation – då minskar husets effektbehov och mindre effekt behöver tas ut från borrhålet.
 2. Borra ett nytt borrhål – enligt Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen sker detta i ungefär 50 procent av fallen när en bergvärmepump byts ut.
 3. Nyttja bergvärmepumpen för att kyla huset sommartid – då återladdas berget vilket ger värmepumpen en bättre prestanda för följande säsong.
 4. Ha en kombinationslösning med till exempel:
  • uteluftkonvektor – här används luftvärme som kopplas till borrhålet för återladdning med värme från uteluften då huset har ett lågt effektbehov och utetemperaturen är hög.
  • solvärme – här finns flera lösningar, varav en är att höja köldbärartemperaturen genom att använda överskott av solvärme
  • frånluftsvärme – här används värmen i ventilationens frånluft för att höja köldbärartemperaturen
 5. Begränsa uttaget av värmeenergi från borrhålet genom att styra utifrån borrhålets temperatur. Det innebär att när temperaturen sjunker i borrhålet tar elpatron eller elpanna vid för att tillgodose husets värmebehov. Värmepumpens kapacitet används inte fullt ut och elräkningen blir dyrare för husägaren.
Källa: Margot Bratt, WSP
Fördjupningsmaterial