Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Renoverade golv ger stora miljövinster
Renoveringar 22 jun 2020
huvudbild_verktyg-golv
Det finns stor potential att renovera golv istället för att byta ut dem. Foto: Mostphotos
I jämförelse med att producera och installera nya trä- och PVC-golv kan renovering spara både naturresurser och koldioxid. Det visar en livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört tillsammans med golvunderhållsföretaget Bona.

– Varje år installeras ungefär 25 miljoner kvadratmeter med golv i Sverige. Utvecklingen går mot att livslängden för golven blir allt kortare. Det handlar inte om den tekniska livslängden, utan bara om att de byts ut oftare, berättar Maria Ahlm på IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Hon menar att vid varje tillfälle när en lokal byter hyresgäst bör man överväga alternativ med renovering istället för att bara lägga in nya golv. Det är ett mer miljövänligt alternativ.

God standard i många år

I projektet, som omfattade golv på den svenska marknaden för kommersiella fastigheter och offentlig miljö, utfördes en livscykelanalys där miljöpåverkan från renovering av trä- och PVC-golv undersöktes. Resultatet jämfördes utifrån ett klimat- och resurseffektivitetsperspektiv mot att nya golv tillverkas och installeras.

Jämförelsen användes som underlag till att få svar på om renovering kan bidra till besparingar av koldioxidutsläpp och till minskad resursanvändning i jämförelse med att installera ett nytt golv. Renovering bidrar till kraftigt minskade utsläpp av koldioxid och rejält förbättrad användning av både förnyelsebara och icke förnyelsebara naturresurser.

Analysen visar att renovering av golv i många fall kan minska utsläppen av koldioxid med mer än 75 procent samt kraftigt förbättra utnyttjandet av både fossila- och förnyelsebara resurser, säger Maria Ahlm.

Miljöpåverkan blir mindre vid en renovering. Man behöver slipa bort mindre än en millimeter av befintligt lack och golv och lägga på nytt ytskikt, istället för att lägga in flera hundra kilo nytt trägolv eller vinylplast.

Ett renoverat golv förlänger livslängden med samma hållbarhet som ett nylagt golv. PVC-golv renoveras på ett liknande sätt som parkettgolv, först genom en dammfri slipning som tar bort den gamla lacken, därefter målas golvet i valfri färg. Även PVC-golv kan renoveras flera gånger om och håller god standard i många år. 

Bättre samverkan behövs

Inom projektet har IVL också tagit fram en strategisk handlingsplan för att få fler i golvbranschen att arbeta med cirkulära flöden och resurseffektivitet.

Det saknas tydliga incitament både för säljaren och kunden att renovera istället för att byta till nytt

– Normen idag är att köpa nytt. Försäljning av nya golv stöttas av den linjära affärsmodell som finns i byggbranschen idag och ofta upplevs renovering som krångligare att offerera och utföra. Det saknas tydliga incitament både för säljaren och kunden att renovera istället för att byta till nytt, säger Maria Ahlm.

Maria Ahlm framhåller därför att samverkan och kommunikation mellan processens aktörer, till exempel fastighetsägare och golventreprenörer, behöver förbättras. 

För att kunna göra detta behöver information om vilka golv som går att renovera, tidsåtgång och kostnad vara lättillgänglig information i de kalkylverktyg som används.

– Vi ser ett stigande intresse i golvbranschen för mer cirkulära affärsmodeller, säger Maria Ahlm.

Hon framhåller också att det självklart kan finnas undantag då det inte är möjligt att renovera golven. Ibland kan det handla om en lokalanpassning från ett cellkontor till ett öppet kontorslandskap. 

Helt plötsligt står fastighetsägaren där med ett lapptäcke av väldigt många olika golvtyper och det är hål efter innerväggar. I de allra flesta fall finns det ändå stor potential att renovera istället för att byta ut golven, avslutar Maria Ahlm.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Hållbarhet Forskning Lokaler
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial