Varan har lagts till i varukorgen
Råd till fastighetsägare och boende vid värmebölja
Arbetsmiljö 26 jun 2020
35563458-tired-older-woman-waving-fan-suffering-from-heat-at-home
Särskild hänsyn måste vid en värmebölja tas till känsliga grupper som äldre och sjuka som drabbas extra hårt vid höga tempeteraturer. Foto: Mostphotos
Om denna sommar blir lika varm som för två år sedan vet ingen. Men det finns en hel del man som fastighetsägare eller boende kan göra, till exempel att justera ventilationssystemet och på olika sätt stänga ute värmen.

Branschorganisationen Fastighetsägarna har fått ta emot frågor om hur varmt det egentligen får vara i en lägenhet vid en värmebölja och vilket ansvar hyresvärden eller bostadsrättsföreningen har.

Under en normal sommar gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd som säger att temperaturen under sommaren inomhus inte bör överstiga 26 grader. Vid tillfälliga toppar får man acceptera temperaturer upp till 28 grader, men bara under en kortare tidsperiod.

Andra krav vid extremväder

Fastighetsägarnas förvaltningsexpert Mikael Johansson skriver att vid extremväder som exempelvis värmeböljor är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturer inte tillämpliga på samma sätt.

Då kan man inte kräva av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen att de exempelvis installerar klimatanläggningar för att sänka inomhustemperaturen i en äldre byggnad. I stället får man som boende försöka stänga ute värmen så gott det går genom att dra ner persienner och dra för gardiner och genom att vädra på kvällen och natten när det är svalare ute.

Solavskämning och ventilation

Vilket ansvar har då fastighetsägaren eller hyresvärden för att hålla temperaturen på en lagom nivå? Som hyresvärd kan det handla om att se över om det behövs någon form av solavskärmning, exempelvis markiser eller persienner för att stänga ute värmen, tipsar Fastighetsägarna. Vid höga temperaturer kan också ventilationssystemet behöva justeras så att luften rör sig snabbare och därmed svalkar bättre.

Särskild hänsyn till äldre och sjuka

Det är också viktigt vid en värmebölja att ta särskild hänsyn till särskilt känsliga grupper som äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning, som drabbas extra hårt av höga temperaturer.

Rensa kanalsystemet

Sveriges Bostadsrättscentrum SBC sammanställde tre tips till bostadsrättsföreningar  som ska förbereda sig för att minska olägenheterna av en rejäl värmebölja:

 • Rensa kanalsystemet
 • Kontrollera ventilationen i fastigheten.
 • Komplettera med kylaggregat i ventilationssystemet.

Olycksfallsrisken ökar vid hög värme

Arbetsmiljöverket skriver att arbetsförmågan påverkas vid höga temperaturer. Kroppens naturliga svar på hög värme är att sänka arbets­takten för att minska kroppens värme­produktion. Uppmärk­samhet och omdöme försämras och olycksfalls­risken ökar. Humöret påverkas även av värme­belastningen på samma sätt som av annan stress.

Följa föreskrifterna i arbetslokaler

Arbetsmiljöverket skriver att det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att se till att klimatet i arbetslokaler följer reglerna. Men även fastighetsägare och byggherrar och projektörer har ett ansvar. Som arbetsgivare är man skyldig att se till att klimatet i arbets­lokaler följer föreskrifterna. Att kontrollera och åtgärda klimatet hör till det löpande skydds­arbetet på arbets­platsen enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

För den som inte äger lokalerna utan hyr dem har man ändå samma ansvar för arbets­miljön, men du kan i din tur normalt ställa krav på hyres­värden. Om upp­värmningen ingår i hyres­värdens åtagande kan man normalt begära att temperaturen följer gällande regler. 

FAKTA Vad kan du som boende göra?

 • Dra ner persienner eller gardiner på dagtid för att stänga ute solens värme.
 • Vädra bara på kvällar och nätter, när utomhustemperaturen är lägre än inomhus. 
 • Stäng av värmekällor som till exempel datorer, TV och andra elektriska apparater.
 • Använd en fläkt för att få luften att cirkulera och därmed kyla ner rummet.
Källa: Fastighetsägarna
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bostäder Lokaler Innemiljö
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vad kan du som boende göra?

 • Dra ner persienner eller gardiner på dagtid för att stänga ute solens värme.
 • Vädra bara på kvällar och nätter, när utomhustemperaturen är lägre än inomhus. 
 • Stäng av värmekällor som till exempel datorer, TV och andra elektriska apparater.
 • Använd en fläkt för att få luften att cirkulera och därmed kyla ner rummet.
Källa: Fastighetsägarna
Fördjupningsmaterial