Varan har lagts till i varukorgen
Mini-fläkt styr ventilationen efter behov
Ventilation 11 jun 2020
huvudbild_bv
Waves är en behovsstyrd frånluftsfläkt. Foto: Healthy homes
Nu finns det en ny teknik för behovsstyrd ventilation med hjälp av koldioxidsensor ute på den svenska marknaden. Lösningen gör det möjligt att spara energi samtidigt som inneklimatet blir bättre.

Idag finns det flera aktörer som erbjuder behovsstyrd ventilation. Sensorer i bostadsventilationen gör att flödet regleras efter behov så att den ventilation som behövs just för stunden levereras. Att inte ventilationen behöver gå på max hela tiden leder både till lägre elanvändning och lägre uppvärmningskostnader för fläktarna.

Behovsstyrning kan ske med närvarosensorer, tidsinställning eller sensorer som mäter luftkvaliteten i hemmet.

Den framtagna behovsstyrda mini-fläkten har smarta sensorer för fukt, lukt och koldioxid i inomhusluften från människor.

 Det som är mest unikt med vår produkt är sensorn för koldioxid. Koldioxid är en väldigt bra indikator att styra ventilationen efter så att luftkvaliteten blir bra när man är hemma, berättar Jonn Are Myhren, universitetslektor i byggteknik på Högskolan Dalarna.

Det som är mest unikt med vår produkt är sensorn för koldioxid

I sin forskning fokuserar han på ekologisk, ekonomisk och social hållbar renovering av bostäder. Att sänka ventilationsflödet ned till en tredjedel då ingen är hemma har visat sig vara en väldigt kostnadseffektiv åtgärd för att spara energi i bostadshus. Samtidigt kan behovsstyrning förbättra inneklimatet avsevärt.

sidobild_jonn-are Jonn Are Myhren.

 Man får inte glömma bort luftkvaliteten när husen blir mer energieffektiva och tätare, säger han.

Healthy homes

För att ta forskningen ett steg vidare grundades företaget Healthy homes av Jonn Are tillsammans med några kamrater i branschen och en tidigare student. Företagets affärsidé är att utveckla och sälja produkter som skapar bättre inneklimat och energibesparingar i bostäder.

– Nu har vi allt från spjäll till större aggregat som reglerar flödet efter luftkvaliteten helt automatiskt. Målsättningen är att produkterna ska vara uppkopplade så att fastighetsskötare och boende kan styra och lära sig om sitt inneklimat, säger han.

Möjligheter vid renovering

Den lilla mini-fläkten går under namnet Waves. Fläkten passar bra för att förbättra ventilationen i flerfamiljshus, villor och fritidshus.

 Det är en enkel lösning vid renovering för den kräver inget kanalsystem.

Det är en enkel lösning vid renovering för den kräver inget kanalsystem

Jonn Are Myhren framhåller att det kan vara bättre att tänka frånluft och fjärrvärme i stället för att installera FTX när man ska renovera många av Sveriges flerfamiljshus.

 Till exempel i Stockholm finns det väldigt många hus som bara har självdragsventilation. Då kan Waves vara en del av en smart lösning för att kostnadseffektivt förbättra inneklimatet.

Han menar att om man sätter in fläkten i lägenhetens badrum, så ventilerar den inte bara där utan den suger också från närliggande rum eftersom den är lite starkare än en vanlig badrumsfläkt. Den tar in luft i spaltventilerna och då sugs luften genom sovrummet och ut via badrummet.

App för styrning

Waves anpassar ventilationen helt automatiskt efter behoven och aktiviteter i hemmet. I en tillhörande app kan användaren också följa luftkvaliteten och se hur fläkten ventilerar. Det finns också möjlighet att göra en del inställningar manuellt så som att anpassa hur intensivt fläkten ska öka flödet när det uppstår föroreningar i luften.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Renoveringar Bostäder Innemiljö
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial