Varan har lagts till i varukorgen

Hotet från den svarta byggarbetsmarknaden

Arbetsmiljö 18 jun 2020
byggarbetsmarknad
Schysta aktörer riskerar att konkurreras ut när kriminella fuskar med allt från arbetsmiljö till löner och skatter. Foto: Mostphotos
Människohandel, mutor och våld. Det är inslag från branschens mest ljusskygga delar. Vid ett webbseminarium förra veckan beskrevs en dyster bild av hur arbetslivskriminaliteten inom bygg utvecklas just nu.

Nyligen presenterades årsrapporten från Fair Play Bygg som drivs av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. Syftet med samarbetet är att samla in tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen. Informationen granskas och lämnas över till berörda myndigheter.

Statistiken för 2019 visar att det kom in sammanlagt 361 tips under året. Av dessa bearbetades 241 som sedan kunde lämnas över till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.

Fair Play Bygg har funnits i fyra år och de siffror som nu presenterats innebär en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Ökningen antas till stor del bero på att allt fler känner till tipsfunktonen.

Vi har sett boenden som är låsta utifrån med kättingar och hänglås

Ett allvarligt problem

Klart är dock att de kriminella aktiviteterna utgör ett allvarligt problem och hotar fungerande konkurrens såväl som liv och hälsa. Detta konstaterades under ett webbseminarium förra veckan.

Det var Byggmarknadskommissionen som stod bakom arrangemanget där nuvarande läge presenterades av Peringvar Östblom och Peter Leander från Fair Play bygg.

Peter Leander Peter Leander. Foto: Ellen Norman

– Det har fullständigt rasat in tips och det är ganska talande för hur stora problemen är, sa Peter Leander, projektledare och analytiker, under seminariet.

Arbetstagare lockas hit

De vanligaste tipsen handlar om svart arbetskraft. Inte sällan är det arbetstagare från andra länder som lockats hit och lever under mycket svåra förhållanden under sin tid i Sverige.

Ett relativt vanligt upplägg är att de har sitt uppehälle i industrilokaler som tillhandahålls av kriminella.

Fair Play Bygg Peringvar Östblom. Foto: Fair Play Bygg

– I de här fallen har vi kunnat se hur arbetsgivare helt kontrollerar arbetstagarna. Vi har sett boenden som är låsta utifrån med kättingar och hänglås, berättade Peringvar Östblom som sitter i arbetsgruppen för Fair Play Bygg.

Många gånger får arbetstagarna en vit lön in på sitt konto. Direkt efter utbetalning tvingas de dock ta ut pengarna i kontanter som lämnas över till en mellanchef som i sin tur ger alltihop till en huvudman i företaget.

– Det är naturligtvis ett väldigt stort problem att byggföretagare som vill bedriva schyst verksamhet riskerar att bli utkonkurrerade av företag som inte är ärliga utan jobbar enligt helt egna villkor, sa Peringvar Östblom.

Den organiserade brottsligheten

Utifrån de inkomna tipsen märks en oroande närvaro av organiserad brottslighet. Förutom de samhällsekonomiska konsekvenserna bidrar detta till oro och rädsla bland många i branschen, enligt Fair Play Bygg. Bland tipsen förekommer både mc-gäng och maffialiknade grupperingar från östeuropa.

Förutom skattebrott finns exempelvis arbetsmiljöbrott, hot och våld med bland de vanligaste tipsen. Sedan Fair Play Bygg startades har det kommit in totalt 995 tips där knappt hälften lämnats över till myndigheterna. Baserat på delar av materialet har olika företag upptaxerats med sammanlagt 58 miljoner kronor sedan 2016.

FAKTA Vanligaste tipsen till Fair Play Bygg

  1. Skattebrott och svarta löner
  2. Arbetsmiljöbrott
  3. Brott mot utlänningslagen
  4. Hot och våld
  5. Mutor och bedrägerier
Källa: Fair Play Bygg
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Ekonomi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vanligaste tipsen till Fair Play Bygg

  1. Skattebrott och svarta löner
  2. Arbetsmiljöbrott
  3. Brott mot utlänningslagen
  4. Hot och våld
  5. Mutor och bedrägerier
Källa: Fair Play Bygg
Fördjupningsmaterial