Varan har lagts till i varukorgen

Energirenovera med hyresgästen i fokus

Renoveringar 1 jun 2020
huvudbild_hyresomrade
I stora delar av miljonprogrammet behöver energi­användningen sänkas. Foto: Hadar Holm
I ett nytt projekt tar forskare vid Chalmers fram rutiner med hänsyn både till fördelarna med energirenovering och de boendes intressen.

Det är lätt hänt att nödvändig energirenovering hamnar i en sorts moment 22. De bostadsfastigheter som är i störst behov av energieffektivisering ligger i områden med den mest socioekonomiskt utsatta befolkningen. De boende riskerar att inte kunna bo kvar om renoveringar med energibesparingar leder till höjda hyror. Det kan leda till att fastighetsägare låter bli att energirenovera.

Ökad samsyn krävs

Renovering studeras oftast som enstaka frågor. Det kan vara med fokus på de boendes möjligheter att bo kvar, på energitekniska möjligheter eller ekonomisk genomförbarhet. Många menar att det krävs en större samsyn mellan alla olika delar.

paula_femenias3 Paula Femenias. Foto: Kristin Lidell

Det nya projektet "Samsyn vid energirenovering – hyresgästen i fokus" genomförs inom E2B2, Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivt byggande och boende.

I projektet ska forskarna intervjua de boende och ta fram rutiner som tar hänsyn både till fördelarna med energirenovering och de boendes intressen. Projektet leds av Paula Femenias, docent vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola.

Tre bostadsbolag deltar

Projektet kommer att pågå fram till 2021 och bygger på ett ettårigt pilotprojekt där tre allmänna bostadsbolag i Göteborg deltar. Det är Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon. 

Målet är att intervjua alla som har flyttat, under denna period, i samband med att en renovering har genomförts. Renoveringarna har bestått av allt från mindre åtgärder som fönsterbyte till omfattande renoveringar med bland annat stambyten.

OM projektet

Namn: Samsyn vid energirenovering – hyresgästen i fokus

Utförare: Chalmers Tekniska Högskola

Samfinansiärer: Förvaltningsaktiebolaget Framtiden, Övriga UoH

Projektstart: November 2019

Projektslut: December 2021

Projektbudget: 5 936 000 kronor

Källa: E2B2
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Forskning Energieffektivisering Samverkan
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM projektet

Namn: Samsyn vid energirenovering – hyresgästen i fokus

Utförare: Chalmers Tekniska Högskola

Samfinansiärer: Förvaltningsaktiebolaget Framtiden, Övriga UoH

Projektstart: November 2019

Projektslut: December 2021

Projektbudget: 5 936 000 kronor

Källa: E2B2