Varan har lagts till i varukorgen

Energimyndigheten satsar mer på forskning

Hållbarhet 22 jun 2020
huvudbild_bostadshus
Forskningsprogrammen, däribland E2B2 för energieffektivt byggande och boende, är viktiga för att utveckla ett hållbart samhälle. Foto: Lars Johansson/Mostphotos
Energimyndigheten förlänger och utökar stödet till tre forskningsprogram. Ett av dem är E2B2 som får 160 miljoner kronor.

Forskningsprogrammen som bidrar till ökat samspel mellan energisystemet och samhällets alla aktörer får utökat stöd med totalt 380 miljoner kronor.

Bakgrunden till satsningen är ett stort söktryck på programmen, en hög potential samt behov av stabilitet och långsiktighet i forskningen.

– I dessa tider är det än mer viktigt att våga hålla i och hålla ut i de pågående forskningsinsatserna, och dessutom våga göra ännu mer för att utveckla ett hållbart samhälle. Vi betonar med de här besluten vikten av stabilitet i forsknings- och innovationsarbetet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén i ett pressmeddelande.

Energieffektivt byggande och boende (E2B2)

E2B2 är en bred satsning för forskning och utveckling inom resurseffektiv bebyggelse. Programmet ska bidra till ökad kunskap om bebyggelsens energianvändning samt nya eller förbättrade produkter, tjänster och metoder som kan bidra till hållbar och effektivare resurs- och energianvändning i bebyggelsen över hela livscykeln.

Intresset för programmet är stort från både akademi och näringsliv med över 200 samfinansiärer inom programmet. I kommande period ska man arbeta för att fler företag kommer in i programmet som huvudsökande och att samverkan mellan olika aktörsgrupper fortsätter.

Energimyndigheten avsätter ytterligare 160 miljoner kronor för programmet och förlänger programperioden till sista december 2024.

Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM)

Programmets syfte är att utveckla problemorienterad kunskap och kompetens som ska leda till bättre förståelse och ge nya insikter för komplexa samband mellan energisystemen, samhället och dess aktörer. Därmed behandlar programmet de stora samhällsutmaningar som rör energifrågornas utveckling och framtid.

Programmet bidrar även med kunskap och kompetens till flera av de nyckellösningar som pekas ut i Energimyndighetens inspel till energiforsknings- och forskningspropositionen.

Energimyndigheten avsätter ytterligare 160 miljoner kronor och förlänger programperioden till sista december 2025. 

Design för energieffektiv vardag

Syftet med programmet är att bidra till energisystemets omställning genom att med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till, men även påverka och stärka, sin roll i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Programmet får ytterligare 60 miljoner kronor och förlängs till och med sista december 2024.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Energi Energieffektivisering Forskning Bostäder Finansiering Lokaler Renoveringar Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter