Varan har lagts till i varukorgen

Betydande hälsorisk om ozon inte hanteras rätt

Arbetsmiljö 1 jun 2020
Ventilation med ett ozonaggregat
Giftinformationscentralen har fått betydligt fler frågor om ozon de senaste åren. Foto: Louise Rosén
I en studie vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har yrkeshygieniker och läkare försökt kartlägga risker för hälsoeffekter vid användning av ozonanläggningar i storkök och restauranger.

Bakgrunden till undersökningen är att sjukhuset har fått in patienter som har blivit exponerade för ozon i dessa miljöer. Enligt rapporten visar fallen att det är uppenbart att man kan bli kraftigt exponerad och att det finns betydande hälsorisker om man inte hanterar ozongenereringsanläggningar på rätt sätt.

Frågeformulär till sotare

I studien har kontakt tagits med relevanta myndigheter, branschorganisationen för plåt- och ventföretagen och landets sotare. Ett enkelt webbaserat frågeformulär skickades även ut till landets sotare för att få reda på mer om deras kunskap och erfarenheter av ozon i imkanaler och om eventuella hälsoeffekter vid exponering.

214 svar kom in. Enligt svaren är arbete med rengöring av imkanaler en betydande arbetsuppgift för sotare. Svaren visar också att ju oftare man gör den typen av arbete desto oftare rapporterar man besvär av ozon.

Otydligt regelverk

I undersökningen har läkarna även gått igenom vilka regelverk som finns. De anser att regelverket för hanteringen av ozon är otydlig och faller på flera olika myndigheter.

Enligt rapporten behövs vidare diskussioner med berörda myndigheter och branscher för att minska riskerna med ozongenerering i många miljöer.

FAKTA Kort om ozon

Ozon är en mycket reaktiv gas som, om man exponeras för den, kan ge negativa hälsoeffekter som astma och inflammationen rinit.

Ozonets höga reaktivitet har också använts i saneringssyfte efter till exempel bränder för att ta bort lukter.

Sedan 2012 har man börjat använda ozon i Sverige även för rengöring av imkanaler i storkök och restauranger.

Källa: Rapporten
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Innemiljö Lokaler Projektering Renoveringar Säkerhet- och larmsystem Underhåll Ventilation
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om ozon

Ozon är en mycket reaktiv gas som, om man exponeras för den, kan ge negativa hälsoeffekter som astma och inflammationen rinit.

Ozonets höga reaktivitet har också använts i saneringssyfte efter till exempel bränder för att ta bort lukter.

Sedan 2012 har man börjat använda ozon i Sverige även för rengöring av imkanaler i storkök och restauranger.

Källa: Rapporten
Fördjupningsmaterial