Varan har lagts till i varukorgen

Begreppet "ledningsinfrastruktur" förvirrar

Bestämmelser 15 jun 2020
elbilalddning
Om laddfordonen ska bli fler måste det finnas en väl fungerande laddinfrastruktur med både publika och icke-publika laddstationer. Nu kommer nya krav inom området. Foto: Mostphotos
Sedan 15 maj i år gäller nya regler på förberedelse för laddning av elfordon. Dock råder det viss förvirring kring vad kravet på ledningsinfrastruktur kommer att innebära.

Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen, PBL. 

Kraven innebär i kortet att nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser.

Övriga nya uppvärmda byggnader med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon. För ouppvärmda byggnader ställs inga krav.

I förordningen SFS 2020:274 som utfärdades 30 april 2020 kan man läsa följande: "För att uppfylla det krav på laddning av elfordon som anges i 8 kap. 4 § första stycket 11 plan- och bygglagen (2010:900) ska varje parkeringsplats på parkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, bostadshus vara utrustad med ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon".

Vad Omvärldsbevakning kan se råder det viss förvirring gällande själva begreppet ledningsinfrastruktur. Anders Johansson, brandingenjör på Boverket förklarar vad det nya kravet innebär. 

anders-johansson-boverket Anders Johansson, brandingenjör Boverket.

 Det kan vara tomrör, kabelstegar och liknande som bidrar till att det blir enklare att installera laddplatser i framtiden, säger Anders Johansson, brandingenjör på Boverket. 

Kommer det även att ställas krav på utrymme i en elcentral eller liknande?

 Vi har diskuterat om det ska ställas särskilda krav på fysiskt utrymme för framtida utbyggnad, men kommer troligen inte ha några detaljregler kring det utan enbart att förberedelse ska finnas från elcentral till aktuella parkeringsplatser, säger Anders Johansson.

Nej till krav på utrymme

Lars Ericsson, elansvarig på Svenska Bostäder, ser helst att ett eventuellt krav på utrymme uteblir. 

 Det skulle bli väldigt dyrt att anpassa för framtiden och ett tomt utrymme fylls ofta snabbt på med diverse annan teknik. Jag tror mer på att lägga tomrör och kabelstegar och så löser man centralen sen när det blir aktuellt, säger Lars Ericsson.

Föreskrifter ska tas fram

Reglerna för uppförande av nya byggnader ska tillämpas om man söker bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021. Innan dess ska Boverket ta fram tillämpningsföreskrifter som exempelvis beskriver vilka typer av anslutningsdon som ska användas för att uppfylla kraven enligt PBF.

 Förslag på föreskrift från Boverket förväntas gå ut på remiss runt 25 juni, säger Anders Johansson som också är projektledare för regelarbetet. 

FAKTA Boverkets remissarbete

Boverkets regler beräknas skickas ut på remiss i slutet av juni 2020 med en remisstid till september. Efter remissen tas ett slutligt förslag fram som skickas på så kallad EU-notifiering under hösten. Det innebär att andra länder inom den gemensamma marknaden ges möjlighet att ta del av reglerna så de inte utgör handelshinder. 

Först efter notifieringen kan reglerna beslutas av Boverket, vilket planeras bli i början av 2021. Eftersom de flesta nya kraven i PBF börjar gälla först efter 11 mars 2021 och Boverkets förslag kommer att vara tillgängligt under hösten i samband med EU-remissen så kommer reglerna ändå finnas tillgängliga i god tid innan de måste tillämpas.

Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Eldistribution Elinstallation Miljö Teknik Samhällsplanering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Boverkets remissarbete

Boverkets regler beräknas skickas ut på remiss i slutet av juni 2020 med en remisstid till september. Efter remissen tas ett slutligt förslag fram som skickas på så kallad EU-notifiering under hösten. Det innebär att andra länder inom den gemensamma marknaden ges möjlighet att ta del av reglerna så de inte utgör handelshinder. 

Först efter notifieringen kan reglerna beslutas av Boverket, vilket planeras bli i början av 2021. Eftersom de flesta nya kraven i PBF börjar gälla först efter 11 mars 2021 och Boverkets förslag kommer att vara tillgängligt under hösten i samband med EU-remissen så kommer reglerna ändå finnas tillgängliga i god tid innan de måste tillämpas.

Källa: Boverket