Varan har lagts till i varukorgen
Spillenergi tas tillvara i innovativ systemlösning
Energi 3 jul 2020
Ectogrid återanvänder spillvärme och spillkyla
Fastigheter med olika energibehov kopplas samman och spillvärme och spillkyla återanvänds. Foto: Eon
ectogrid är ett system som möjliggör att byggnader kan dela överskott av värme och kyla med varandra och därmed hålla nere kostnaderna och minska klimatavtrycket.
Många företag och fastigheter har tillgång till överskottsenergi i form av lågtempererad spillvärme från kylanläggningar och olika industriella processer eller spillkyla från värmepumpar. Sådan energi återvinns normalt inte utan går till spillo genom att den fläktas bort och släpps ut i luften. I moderna städer finns idag tillräckligt med termiska spillflöden för att täcka hela behovet av värme och kyla om de togs tillvara.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Hållbarhet Kyla Teknik Värme
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter