Varan har lagts till i varukorgen

Pengar att söka till energiprojekt

Finansiering 1 jul 2020
huvudbild_bebyggelse
E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Foto: Mostphotos
Nu kan du söka medel för din projektidé inom energieffektivt byggande och boende. E2B2s femte utlysning omfattar totalt 50 miljoner kronor.

Forsknings- och innovationsprogrammet energieffektivt byggande och boende (E2B2) är en bred satsning för forskning och utveckling inom resurseffektiv bebyggelse. Syftet med programmet är att bidra till ökad kunskap om bebyggelsens energianvändning samt nya eller förbättrade produkter, tjänster och metoder som kan bidra till effektivare resurs- och energianvändning i bebyggelsen över hela livscykeln.

Programmet fokuserar på byggnader, de system, teknik och installationer som ingår i byggnader, samt de människor som på olika nivåer och inom olika roller ingår i olika relaterade processer. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och energianvändning av energi relaterad till boende och brukande, renovering och eventuell ombyggnad samt rivning.

Alla välkomna att söka

Den som vill vara med och bidra till omställningen av den resurseffektiva bebyggelsen och medverka till ett resurseffektivt byggande och boende, kan ansöka om stöd för sitt projekt. Utlysningen är den femte utlysningen i E2B2 och ansökningar inom hela programområdet välkomnas. Totalt omfattar utlysningen 50 miljoner kronor.

Alla aktörer som kan bidra till E2B2:s mål kan söka stöd. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor.

Renovering är relevant 

Tvärvetenskapliga projekt och projekt i samverkan mellan olika aktörsgrupper är särskilt välkomna.

Exempel på områden som är särskilt relevanta för utlysningen är:

  • projekt inom renovering och förvaltning som kan bidra till att förbättra byggnaders klimatskal, byggmaterial och byggsystem över byggnaders hela livscykel.
  • systemlösningar för byggnadsmaterial, produkter och installationer – med utgångspunkt i energisystemperspektiv, livscykelperspektiv och möjliggörande områden (snarare än individuell teknik). Utveckling av metoder, lösningar, processer och systemlösningar.

E2B2 har nyligen förlängts till den 31 december 2024. Sista ansökningsdag till den femte utlysningen är den 22 september 2020.

OM E2B2

  • Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 är en bred satsning för forskning och utveckling inom området energieffektivt byggande och boende.
  • E2B2 utförs i samarbete mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad.
  • Programmet ska bidra till ökad energieffektivisering i bebyggelsen genom forskning, utveckling, innovation och demonstration.
Källa: E2B2
Bevaka ämnen i artikeln

Finansiering Forskning Energieffektivisering Hållbarhet Samverkan Renoveringar Bostäder Lokaler
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM E2B2

  • Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 är en bred satsning för forskning och utveckling inom området energieffektivt byggande och boende.
  • E2B2 utförs i samarbete mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad.
  • Programmet ska bidra till ökad energieffektivisering i bebyggelsen genom forskning, utveckling, innovation och demonstration.
Källa: E2B2