Varan har lagts till i varukorgen
Stor möjlighet för ökad återvinning av byggavfall
Avfall 31 jan 2020
byggavfall_webb
Cirka 30 procent av det brännbara byggavfallet kan minska om en bättre källsortering görs visar den nya studien. Foto: Tobias Sterner
Mycket av det avfall som slängs på byggarbetsplatser kan istället återvinnas. Det visar ett projekt som undersökt vad det brännbara byggavfallet innehåller.

Jenny Sahlin från forskningsföretaget Profu har varit en av projektledarna för undersökningen, som gjordes tillsammans med forskningsinstitutet RISE. Den visar att en stor del av det byggavfall som slängs som brännbart egentligen kan återvinnas.

Hon säger att många företag arbetar för att bli bättre men att det inte når hela vägen.

– Man kan generellt säga att även om ambitionen är hög så är det svårt att nå ut i praktiken, säger Jenny Sahlin.

Plast och papper

I projektet har det gjorts 13 plockanalyser av bygg- och rivningsavfall. Nio på avfall från nybyggnationer av bland annat kontor, skolor och lägenheter. Fyra är gjorda på avfall från rivningar och renoveringar av bostäder och skolor.

Resultatet visar att en hel del av det material som hamnat i brännbart byggavfall istället hade kunnat återvinnas. I snitt utgjordes det brännbara byggavfallet till 30 procent av pappers- och plastförpackningar.

– Man såg att det är mycket förpackningar och det ligger under ett producentansvar som egentligen ska hamna i ett annat flöde än det som går till förbränning, säger Jenny Sahlin.

En slutsats i projektet är att det är en stor potential att minska byggavfall till förbränning om byggarbetsplatser inför en bättre källsortering och insamling av förpackningar av plast, papper och kartong.

Dock är det svårare med återvinning av rivningsavfall jämfört med det som uppstår vid byggnation.

– Potentialen är betydligt större för att minimera byggavfall än det från rivning. Vid den senare är mycket redan mixat. När man bygger finns det en större möjlighet att planera och ha rena material.

Hinder i branschen

Jenny Sahlin berättar att studien visar också att många företag arbetar mycket med att öka återvinningen och försöker få in ett tänk på hela processen från början. Men att det kan vara svårare att genomföra det.

– När man väl står på bygget så är det ofta tidspressat och platsbrist. Det är bråttom helt enkelt och då slänger man på den enklaste vägen istället för att sortera avfallet, säger hon.

För att vara ambitiös och lyckas komma till rätta med det menar hon att företag behöver arbeta med frågan redan från design- och planeringsfasen på inköpssidan.

FAKTA Några tips för att öka återvinningen

  • Undvik byggnadsmaterial som är sammansatta av olika material och därför utmanande att återvinna.
  • Tidig planering kan hjälpa till att möjliggöra sortering och selektiv rivning av byggnader.
  • Ge utrymme på byggarbetsplatser till avfallssorteringen. Mer utrymme ger bättre möjlighet till återvinning.
  • Avfall från byggnation respektive rivning ska hanteras som två separata avfallsströmmar.
Källa: Reduktion av mängden brännbart bygg- och rivningsavfall
FAKTA Projektet ”Reduktion av mängden brännbart bygg- och rivningsavfall”

Har finansierats av SBUF, RE:Source, Avfall Sverige och tio stycken olika svenska energiåtervinningsföretag. Studien har gjorts av RISE och Profu.

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Hållbarhet Projektering Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Projektet ”Reduktion av mängden brännbart bygg- och rivningsavfall”

Har finansierats av SBUF, RE:Source, Avfall Sverige och tio stycken olika svenska energiåtervinningsföretag. Studien har gjorts av RISE och Profu.