Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Riksintressen ska ge plats åt bostäder
Bestämmelser 30 jan 2020
riksintresse
Områden kan vara av riksintresse på grund av natur- och kulturvärden eller friluftsliv men också för exempelvis yrkesfiske och rennäring. Foto: Mostphotos
Regeringen vill kraftigt minska antalet områden som klassas som riksintressen. Därför ska Boverket nu leda en översyn av systemet. Syftet är att underlätta byggande i landet.

Systemet med riksintressen var från början tänkt att gälla för ett fåtal unika platser. Under åren som gått har dock antalet sådana områden blivit allt fler och även ökat i sammantagen area.

Utvecklingen rimmar dåligt med övriga behov i samhället. Det menar bostadsminister Per Bolund som nu vill se förändringar i regelverket.

– Vi behöver underlätta för bostadsbyggandet i Sverige, och för det krävs stora regelförenklingar. Att minska antalet riksintressen är en del i arbetet med att göra det enklare och billigare att bygga, säger han i ett pressmeddelande.

Ett föråldrat system

Enligt honom är systemet till stora delar föråldrat och dåligt anpassat till de behov som finns idag. Tanken är nu att Naturvårdverket, Riksantikvarieämbetet, Statens Energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket ska arbeta med frågan under samordning av Boverket.

En delredovisning av uppdraget ska göras i november 2020. Knappt ett år senare förväntas en slutredovisning.

Del av januariavtalet

Bakgrunden till den kommande översynen är en överenskommelse enligt det så kallade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Partierna hoppas nu på förändringar som ska kunna lösgöra mer byggbar mark.

Det var 1987 som bestämmelserna om riksintressen infördes, samtidigt som plan- och bygglagen. Syftet var att främja ekologisk, social och ekonomisk hushållning med mark.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial