Varan har lagts till i varukorgen
Riksdagen sa ja till större Attefallshus
Bestämmelser 16 jan 2020
Attefallshus
Med utökad boarea ska Attefallshusen göras mer attraktiva att bygga och bo i. Foto: Enkelrum
Förslaget om större Attefallshus blir verklighet. Riksdagen har nu sagt ja till regeringens proposition och i vår kan de nya reglerna träda i kraft.

Attefallshus ska få byggas med en storlek på 30 kvadratmeter utan bygglov i stället för nuvarande 25 kvadratmeter. Det står klart efter att förslaget gått igenom riksdagen.

Förändringen innebär att huset får en boarea på ungefär 27 kvadratmeter och därmed möjliggör fler funktioner som kan behövas i en bostad. Dessutom ska den ökade storleken göra utformningen mer flexibel.

Utökningen av den tillåtna storleken gäller bara byggnader som ska användas som permanentboende. Exempelvis gäststugor och förråd omfattas inte.

Proposition i höstas

Det var i höstas som regeringen presenterade en proposition kring de aktuella ändringarna i plan- och bygglagen, PBL. Tanken är att Attefallshusen nu kan bli mer attraktiva. Med en utökad tillåten yta hoppas regeringen kunna stimulera till ett smidigare bostadsbyggande och fler bostäder.

– Det här kommer att vara en del av lösningen för att få en bättre balans på bostadsmarknaden även om det inte löser alla problem, säger bostadsminister Per Bolund till TV4 Nyheterna.

Det finns dock kritik mot hur de nya reglerna utformats. Bland annat har det höjts röster mot tillgänglighetkraven och andra regleringar som anses bromsa de positiva effekterna. I ett remissvar skriver Sveriges Arkitekter dessutom att ändringarna kan ha negativ inverkan på kulturmiljövärden och möjligheterna till en god arkitektur och gestaltning.

Har diskuterats länge

De nya reglerna är tänkta att träda i kraft den 1 mars 2020. Frågan har dock diskuterats i flera år och redan 2017 fick Boverket i uppdrag att utreda hur lagstiftningen för Attefallshus kan utvecklas.

Boverkets utredning har även omfattat de rättsliga brister som funnits kring grannars rätt att överklaga startbesked för bygglovsbefriade komplementbostäder. I ett flertal domar har det konstaterats att Attefallshusen i detta avseende strider mot Europakonventionen.

Ändringar har föreslagits

Därför har det bland annat föreslagits att ändringar ska göras inom ramen för nuvarande system med anmälningsplikt, huvudsakligen genom att närboende ges möjlighet att överklaga ett startbesked.

Regeringen bedömer dock att dessa åtgärder inte bör genomföras. I stället ska regleringen senare ses över "i ett större sammanhang".

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial