Varan har lagts till i varukorgen
Projekten som är "statens stoltheter"
Arkitektur 10 jan 2020
tofta
Den nya garnisonen på Gotland lyfts fram som ett gott exempel från de statliga byggherrarna. Foto: Fortifikationsverket
Landets statliga byggherrar har mycket att vara stolta över. Det är budskapet i en ny sammanställning från Boverket. Listan med projekt är tänkt som en källa till inspiration och nya idéer.

Det var i höstas som Samverkansforum för statliga byggherrar arrangerade seminariet ”Statens stoltheter 2019” på ArkDes i Stockholm. Syftet var att främja långsiktigt och hållbart byggande. I samband med arrangemanget presenterades ett flertal projekt som sticker ut lite extra och kan fungera som inspiration för andra. Nu har Boverket gjort en sammanställning av materialet.

Listan innehåller allt från husbyggnation till solcellsparker och lyckade upphandlingar. Förutom att presentera enskilda projekt är tanken också att visa upp styrkor hos de statliga byggherrarna i deras roller som arbetsgivare och aktörer inom fastighetssektorn.

En ny garnison 

Bland annat framhålls Fortifikationsverkets etablering av en ny garnison på Gotland. Projektet omfattar verkstäder, stridsfordonsgarage, kontorsbyggnader, motionshall och ett skärmtak med en av Gotlands största solcellsanläggningar.

typhus Specialfastigheters typhus. Fot: Specialfastigheter omformaren Omformaren. Foto: Trafikverket

Ytterligare ett exempel är Specialfastigheters typhus som utvecklats för Kriminalvården med fokus på en effektiv byggprocess som snabbt ska kunna öka kapaciteten vid behov.

Även en kontorsfastighet finns med på listan. Det är den före detta omformarbyggnaden intill Malmö central som gjorts om till kontor under Trafikverkets översyn. Samma myndighet uppmärksammas även för sin arkitekturpolicy som är ett handlingsprogram för att skapa välfungerande, hållbara och vackra anläggningar runt om i landet.

Flera myndigheter deltar

Samverkansforum för offentliga byggherrar utgörs av en lång rad aktörer. Bland medlemmarna finns till exempel Trafikverket, Svenska kraftnät, Sjöfartsverket, Fortifikationsverket och Boverket.

Organisationen har som vision att vara ett statligt föredöme i fråga om kompetensutveckling och effektivisering av resurser. Arbetet resulterar ofta i rapporter som sprids till byggherrar och förvaltare.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Hållbarhet Infrastruktur Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial