Varan har lagts till i varukorgen
Nytt avtal för kostnadsfria eurokoder
Konstruktion 16 jan 2020
stomme
Eurokoderna tillsammans med Boverkets konstruktionsregler, EKS, behandlar säkerhet, robusthet och brukbarhet i olika typer av konstruktioner. Foto: Mostphotos
Eurokoderna blir fortsatt tillgängliga utan kostnad fram till 2022. Detta efter att Boverket förlängt sitt avtal med SIS.

Europeiska konstruktionsstandarder, Eurokoder, spelar en central roll för den internationella byggmarknaden. Här i Sverige råder sedan ett flertal år kostnadsfri åtkomst till koderna via ett avtal mellan Boverket och Svenska institutet för standarder, SIS. Nu har avtalet förnyats.

Det nya avtalet innebär en förlängning av den fria tillgången till standarderna i ytterligare två år. Svenska översättningar av eurokoderna kan nu fortsatt laddas ner från SIS webbplats.

Nytt i avtalet är att det avsatts en pott på 800 000 kronor för resebidrag åt den som vill medverka i standardiseringsarbetet på europeisk nivå. Bidraget söks hos SIS.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Ekonomi
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial