Varan har lagts till i varukorgen
Ny vägledning om energikartläggning
Bestämmelser 9 jan 2020
Industri
De stora företagen som omfattas av lagen om energikartläggning står tillsammans för mer än hälften av Sveriges energianvändning. Foto: Michael Erhardsson
Inför nästa energikartläggningsperiod för stora företag har Energimyndigheten tagit fram en ny vägledning.

Sommaren 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag, EKL, i kraft. Lagens syfte är att förbättra energieffektiviteten. Enligt lagen måste stora företag göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år och det finns en möjlighet att dela upp den i etapper.

Den 7 januari öppnade Energimyndigheten upp det sista rapporteringstillfället för den första energikartläggningsperioden. Rapporteringen stänger den 31 mars 2020. Efter detta kommer myndigheten kunna summera resultaten från mer än 1150 företag, vilka tillsammans står för mer än hälften av Sveriges energianvändning.

Fler vägledningar kommer

I januari börjar samtidigt nästa energikartläggningsperiod, som pågår 2020–2023. Enligt Energimyndigheten kommer det i huvudsak vara samma typ av uppgifter som ska lämnas in under denna period. En ny vägledning beskriver dock mer om vad som gäller, se länken under fördjupningsmaterial.

Energimyndigheten kommer även att ta fram fördjupade vägledningar för företag med en energianvändning över respektive under 10 gigawattimmar per år, samt branschvisa vägledningar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Energi Energieffektivisering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial