Varan har lagts till i varukorgen
Ny upptäckt om järnbaserade solceller
Elproduktion 10 jan 2020
solpaneler
En internationell studie visar att 30 procent av energin i en viss typ av järnbaserade solceller försvinner i ett tidigare okänt stickspår. Nu hoppas man kunna täppa till detta. Foto: Mostphotos
Lundaforskare har upptäckt hur de kan göra järnbaserade solceller effektivare. Kunskap man hoppas ska bidra till den globala energiutmaningen vi står inför.

Solen är en obegränsad källa till ren och förnyelsebar energi. Men ett problem med dagens kiselbaserade solcellslösningar är att det krävs mycket energi för att tillverka komponenterna, samt att många nya solceller är baserade på sällsynta och giftiga grundämnen. 

Forskare vid Lunds universitet har därför börjat utveckla alternativa solcellslösningar baserade på järn. Som en del i denna forskning undersökte nyligen en internationell forskargrupp, vid ett elektronlaserexperiment i Stanford, hur ljusabsorberande järnmolekyler överför elektroner till ett tillstånd där energi kan extraheras.

– Det visade sig att i en tredjedel av fallen hölls inte elektronen kvar tillräckligt länge i positionen där vi kan extrahera energi ur den. Istället försvann energin ultrasnabbt på en tidigare okänd väg, säger Jens Uhlig, kemiforskare vid Lunds universitet och den som lett studien i ett pressmeddelande.

Komplettera dagens lösningar

Enligt forskargruppen är det av yttersta vikt att vi hittar hållbara och skalbara material som kan ersätta eller komplettera dagens kiselbaserade solcellslösningar.

– Genom vår upptäckt kopplad till de nya järnbaserade solcellerna hoppas vi kunna bidra med viktig kunskap om hur vi ska lösa den globala energiutmaningen vi står inför, säger han.

Fler acceleratorbaserade studier kommer nu att göras med syftet att hitta metoder för att undvika energiförlusten.

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Hållbarhet Forskning Teknik
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter