Varan har lagts till i varukorgen
Dubbel jackpott för omfältsbelysning
Belysning 20 jan 2020
klar1e6a6504
Gång- och cykelvägen i Tullinge har utrustats med så kallat omfältsljus som lyser ut i den omkringliggande miljön. Något som enligt en ny studie ska ge en känsla av ökad trygghet. Foto: Linus Meyer
Flera små LED-spotlights lyser upp utvalda platser i skogen längs en gång- och cykelväg i Tullinge. Platsen ingår i en studie där man testar om så kallad omfältsbelysning kan ge en ökad känsla av trygghet.

 – Det här är en gång- och cykelväg som många av invånarna har upplevt som otrygg säger Thomas Dottman, driftingenjör på Botkyrka kommun, och pekar in i skogen.

– Man går från en upplyst miljö till att kliva in i något som är väldigt mörkt, trots armaturer som lyste upp vägbanan, säger han.

Vi befinner oss ett stenkast från Tullinge pendeltågsstation, söder om Stockholm. Sträckan knyter samman två områden som använda mycket av gående och cyklister. Vägen ingår i ett projekt i samverkan mellan Konstfack, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Botkyrka kommun. Projektet startade 2015 och ska slutredovisas vid årsskiftet 2019/2020.

Syftet har varit att ta reda på vad som händer med känslan av trygghet när man lägger lite ljus utanför en gång- och cykelväg.

Resultat från studien

Studien visar att när den direkta belysningen på gångbanan minskades, samtidigt som belysningen i området omkring gångbanan ökades svagt, så fick försökspersonerna en bättre rumsuppfattning och kände sig tryggare. De upplevde allmänt belysningen som mycket god.

Preliminära resultat visar att man på detta sätt kan minska energiåtgången med cirka 20 procent. 

– Det ser mycket lovande ut och ambitionen är att belysa flera gångstråk i kommunen på det här sättet, säger Thomas Dottman.

thomas.anders Thomas Dottman, driftingenjör på Botkyrka kommun och Anders Winell, lektor på Konstfack. Foto: Micaela Nordberg

Vägen i Tullinge

Innan omgörningen bestod vägen av en konventionell 50 watts högtrycksnatriumanläggning. Dessa har ersatts med moderna LED-armaturer för gång- och cykelväg med högre energieffektivitet och bättre färgåtergivning. Belysningen kan ställas in steglöst från 100 till 20 procent.

En ”vanlig mörk kväll” är armaturen inställd på 18 watt vilket är en avsevärd energibesparing jämfört med de gamla armaturerna. Den nya LED-tekniken ger stora möjligheter både avseende energibesparing, styrning och ljuskomfort om den används rätt.

– Detta i kombination med att ljuskällan sitter inbyggd en bit upp gör att man får en komfortablare insyn i armaturen och risken att bländas är liten, säger Anders Winell, lektor på Konstfack, också han medverkande i studien.

Alla stolpar har utrustats med en eller två spotlights om 2,4 watt med olika optiker. Dessa har som uppgift att lysa ut i periferin mot valda platser. Ljuset har medvetet riktats där man tappar djupet i rummet och på så sätt skapat ett större rum.

klar1e6a6604 Ljuskällan i armaturerna längs gångvägen sitter inbyggd en bit upp, detta gör att ge en så hög ljuskomfort som möjligt. Foto: Linus Meyer klar1e6a6686 Alla stolpar har utrustats med spotlights. I nuläget finns ingen optimal lösning rent installationstekniskt men Thomas Dottman, på Botkyrka kommun, hoppas på att någon armaturtillverkare ska komma på en lösning. Foto: Linus Meyer

Fristående styrning

Armaturerna och spotlightsen kan styras individuellt och steglöst ner till 10 procent. Alla armaturer är utrustade med driftdon för dimning och Bluetooth för kommunikation. Tack vare Bluetooth-utrustningen kan operatören kommunicera trådlöst med armaturerna via sin mobil. Även spotlightsen har kopplats in i styrsystemet.

Har ni tagit ställning till om en eventuell ljusnedsmutsning i periferin eller om djurlivet påverkas av omfältsljuset?
– Det är inget vi testat. Givetvis ska man ta hänsyn till djurlivet men ljuset är svagt, nästan försumbart. Jag tror det är viktigt att ha i beaktande att man inte ska använda omfältsbelysning överallt, utan på ställen där folk känner sig otrygga.

Vad har varit den största utmaningen i projektet?
– Att hitta lämpliga spotlights och att installera dessa på ett enkelt sätt. Det var otroligt svårt att hitta en smart lösning som kan appliceras på en befintlig lösning. Just nu har vi drivdonet i en slangklämma uppe i stolpen, så ska det inte se ut om det är permanent, säger Thomas. 

Är lösningen kostsam?
– Nej men i nuläget för krånglig, den kräver mycket handhavande och den behöver förenklas, säger Thomas.

Viktigt att välja rätt expertis

Vid årsskiftet är det dags för projektet att slutredovisas. Förhoppningen är att slutrapporten ska bli ett underlag för diskussion och kanske för rekommendation, när man känner att man vill lägga ner lite mer arbete vad gäller belysningen i ett visst område.

– Det pratas mycket om miljö och säkerhet och det är lätt att bli lite skrämd när man hör ”mer” ljus. Allt handlar om rätt ljus i proportion till rätt sammanhang. Och att ta hjälp av kunnig expertis. Här tror jag att ljusdesigners som yrkesgrupp kan bidra med mycket. Det måste finnas någon som kan lägga ner både tid och kunskap för att det ska bli bra.

Detta är ett utdrag. Du kan läsa reportaget i sin helhet i tidningen Byggtjänst PM nr 04/2019. 

FAKTA Om projektet

Studien är i samverkan mellan Konstfack, KTH, Stockholms Universitet och Botkyrka kommun.

Ansvariga i projektet:
Thomas Dottman, driftingenjör på Botkyrka kommun
Anders Winell, lektor på Konstfack
Lennart Högman, lektor på Stockholms Universitet, forskare inom perceptionspsykologi.
Loove Broms, lektor och forskare inom industridesign på KTH/Konstfack.

Annell Ljus + Form har levererat gång-/cykelvägarmaturerna och styrningen.
LEDLAB har levererat spotlightsen.

Projekttid: 2015-2019

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Forskning Energieffektivisering Styr och övervakning
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om projektet

Studien är i samverkan mellan Konstfack, KTH, Stockholms Universitet och Botkyrka kommun.

Ansvariga i projektet:
Thomas Dottman, driftingenjör på Botkyrka kommun
Anders Winell, lektor på Konstfack
Lennart Högman, lektor på Stockholms Universitet, forskare inom perceptionspsykologi.
Loove Broms, lektor och forskare inom industridesign på KTH/Konstfack.

Annell Ljus + Form har levererat gång-/cykelvägarmaturerna och styrningen.
LEDLAB har levererat spotlightsen.

Projekttid: 2015-2019