Varan har lagts till i varukorgen

Böter för otillåten upphandling

Upphandling 17 jan 2020
9803935-businesswoman-writing-on-checklist
Undantag ska alltid tillämpas restriktivt, anser Konkurrensverket. Foto: Mostphotos.
Fastighetsbolaget Tornberget i Haninge har enligt Konkurrensverket gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling. De kräver att en domstol nu dömer företaget till böter på 100 000 kronor.

2017 omorganiserades det kommunala fastighetsbolaget Tornberget Fastighetsförvaltning i Haninge. Man beslöt då att viss verksamhet kring driftentreprenadtjänster inte längre skulle skötas av den egna personalen. Efter att personalen sagts upp i augusti 2017 tillgodosågs behovet av de aktuella tjänsterna genom ett flertal direktupphandlingar. Ett avtal upphandlat efter annonsering enligt LOU tecknades först den 1 maj 2019.

Undantag ska tillämpas restriktivt.

Bolaget anser att de direktupphandlade avtalen borde omfattas av undantaget för synnerlig brådska. Men enligt Konkurrensverket skulle upphandlingen ha annonserats, eftersom brådskan uppstått på grund av bolagets eget agerande och bolaget även kunnat förutse det inträffade. Det är därmed en otillåten direktupphandling anser Konkurrensverket. Värdet av den aktuella upphandlingen är drygt 1,4 miljoner kronor.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och kräver att Haninges fastighetsbolag Tornberget döms att betala 100 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Bevaka ämnen i artikeln

Upphandling Ekonomi Bostäder
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter