Varan har lagts till i varukorgen

Allt fler nätbolag inför effekttariffer

Eldistribution 8 jan 2020
5561764-electric-meter.webb
Energimarknadsinspektionen uppmanar alla nätbolag att se öve sin tariffstruktur. Foto: Mostphotos
I Sverige har en del mindre nätbolag redan infört effekttariffer, de stora är på gång.

– Det kommer att komma bindande regler, säger Anne Vadasz Nilsson på Energimarknadsinspektionen, EI, till TT.

Dock kommer EI, vilka är pådrivande av ett införande av effekttariffer, inte att detaljreglera hur elnätsbolagen ska utforma sina prislistor. Hur reglerna ska se ut är ännu inte klart.

– Men vi vill att alla ser över sin tariffstruktur så att vi bättre kan använda befintliga resurser, säger Anne Vadasz Nilsson.

De inför effekttariffer 2020

Ett bolag som inför effekttariffer 2020 är Nacka Energi. Den nya strukturen kommer bestå av olika delar, en fast del och två rörliga. Priset påverkas av både energiförbrukningen (kWh) och effektuttaget, det vill säga hur mycket energi man som mest använder vid ett och samma tillfälle (kW).

– Vi gör detta för att skapa förutsättningar för ett bättre och mer effektivt utnyttjande av elnätet som i sin tur kan senarelägga kostnadsdrivande investeringar. Inte minst nu när Nacka växer, både vad gäller nya bostäder och företag, behöver vi få till en jämnare energiförbrukning under dygnets timmar, säger Jonas Kellberg, vd på företaget i ett pressmeddelande.

Dessutom vill de genom sin prissättning bidra till att öka medvetenheten hos sina kunder om framtidens utmaningar i elnäten.

– Effektbrist och energiomställning är exempel på sådana utmaningar som kommer att påverka oss alla, fortsätter Jonas Kellberg. En minskad förbrukning innebär också vinster för miljön och vår nya prisstruktur skapar incitament till en mer hållbar konsumtion av energi.

Runt 900 000 hushåll berörs

Även Vattenfall Eldistribution planerar att under 2020 börja införa effekttariffer för elöverföring i sina nät. Ett beslut som berör 900 000 kunder som har elnätsabonnemang hos bolaget.

"I dagsläget finns inget beslut om tidpunkt för införandet av en sådan tariff, eller några detaljer kring hur tariffen ska se ut", skriver Eva Vitell, kund- och marknadschef för Vattenfall Eldistribution i ett mejlsvar till TT.

För en kort tid sedan presenterades examensarbetet "Möjligheter för batterilagring i ett snabbt föränderligt energisystem" av Jorunn Cardell och Elin Öhman. Se under "relaterade artiklar" för direktväg till artikeln. 

FAKTA Effektavgift - Så funkar det

Elnätsavgiften består vanligtvis av en fast avgift och en överföringsavgift på el. Vissa elnätsbolag tar även ut en effektavgift, det vill säga det som kunder betalar för nyttjande av effekt. Det betyder att man betalar mer om många elektriska apparater används samtidigt. Det högsta uppmätta värdet varje månad, ofta kallad effekttoppen, bestämmer effektkostnaden.

Med ett batteri i hemmet kan man sänka sin effektavgift genom att kapa effekttopparna och öka användningen av egenproducerad solel. Batteriet kan även fungera som en backup vid elavbrott. I dagsläget anser dock många fortfarande att batterilager är alltför dyra för att motivera en investering.

Källa: LTU
Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Elproduktion Styr och övervakning Energi Energieffektivisering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter