Varan har lagts till i varukorgen
2019 års klimatfiler för energiberäkningar
Energi 27 jan 2020
Flerbostadshus i Göteborg
SMHI har tagit fram uppmätt data för klimatet år 2019. Foto: Mats Östlund
Den som vill göra en noggrannare verifiering av en byggnads energianvändning och klimatkorrigering kan nu ladda ner 2019 års klimatdata för 310 orter i Sverige.

Det är SMHI som på uppdrag av Sveby tar fram klimatdatafiler för varje kalenderår. Tanken med detta är att de ska komplettera klimatdatan för typiska år som ofta används vid energiberäkningar.

Filerna innehåller åtta olika klimatparametrar såsom temperatur, vindhastighet, vindriktning, relativ fuktighet, solstrålning med mera.

På Svebys webbplats går det att ladda ner de nya klimatfilerna för 2019 liksom tidigare års klimatfiler.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Projektering
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial