Varan har lagts till i varukorgen

Uppdaterade skrifter om vägbeläggningar

Projektering 19 feb 2020
vagarbete_webb
De uppdaterade skrifterna om väg- och gatubeläggningar ska hjälpa kommuners arbete med detta- Foto: Mostphotos
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har släppt flera nya och uppdaterade skrifter om gatubeläggningar. De handlar bland annat om ogräsbekämpning av hårdgjorda ytor.

Åtta nya eller uppdaterade rapporter och handböcker om mark- och vägbeläggningar finns nu publicerade hos SKR. De ska underlätta kommuners arbete med gator.

De åtta skrifterna ingår i en serie om beläggningar och dessa innehåller bland annat tekniska anvisningar råd och rekommendationer.

Många områden

En av dessa, "Beläggning för framtiden", är en övergripande publikation som också länkar till alla de andra skrifterna som har publicerats i serien om beläggningar.

De resterande sju handböckerna och skrifterna tar upp olika delar av arbetet med beläggningar. Handboken "Bära eller brista", som gavs ut första gången 1991, har fått en tredje uppdaterad utgåva. Denna har tagits fram av Ramboll på uppdrag av SKR. Ändringar har gjorts i kapitlen om redovisningar av besiktningar och hur dessa genomförs. Kapitlet om olika skador som kan drabba vägar och gator är oförändrat.

En annan skrift som har uppdaterats är "Koll på tillväxten", om att bekämpa ogräs på hårdgjorda ytor. Den går igenom metoder som är mer skonsamma mot miljön, som termisk och mekanisk ogräsbekämpning. Skriften riktar sig i första hand till förvaltningsledare och arbetsledare i kommuner.

Sammanslagningar

Två av publikationerna är sammanslagningar av flera tidigare skrifter, som nu har utgått. Det har gjorts för att undvika dubblerade texter. "Val av åtgärd" och "Utsatta ytor" är de två nya som har ersatt fem tidigare skrifter.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Projektering Teknik Upphandling Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial