Varan har lagts till i varukorgen
Tung sågning av beräkningar för bascement
Forskning 17 feb 2020
Lars-Olof Nilsson
Lars-Olof Nilsson är en av utredarna bakom den nya rapporten. Foto: Mostphotos/LTH/montage
Tidigare studier av bascement håller inte, enligt en ny utredning. Nu varnas för fuktskador om beräkningsverktyget PPB används. "Det är fullständigt horribelt", säger professor Lars-Olof Nilsson om riskerna.

Förra året presenterades en ny version av Produktionsplanering Betong, PPB. Skaparna menar att det numera går att använda verktyget till att göra pålitliga fuktberäkningar för så kallad modern betong som innehåller bascement i stället för traditionell portlandcement.

Alla är dock inte övertygade. Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola har låtit göra en utredning med hjälp av Lars-Olof Nilsson och Kyösti Tuutti, båda professorer i bland annat byggnadsmaterial, och de har kommit fram till en helt annan slutsats.

Utredning inte publicerad

Utredningen är i skrivande stund inte offentliggjord. Däremot har Fuktcentrum publicerat en kort sammanfattning av rapporten på sin hemsida.

Budskapet är tydligt. Utredarna manar till försiktighet vid användning av beräkningsverktyg som bygger på materialdata från PPB i fråga om bascementbetong.

– Det finns stor risk för fuktskador och det är fullständigt horribelt att beräkningsverktyget använts på det sätt som det gjorts, säger Lars-Olof Nilsson till Omvärldsbevakning.

Problem i tidigare studier

Enligt utredarna är problemet att bascementbetong inte är så tät mot fukttransport som hävdats i studier publicerade av bland annat Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF.

– Man har använt fukttransportegenskaperna till att försöka visa att man inte behöver torka betongen alls. Det har hävdats att den är så tät att fukt som finns där inte kommer ut men detta stämmer inte, säger Lars-Olof Nilsson.

Utredningen slår fast att fukttransportförmågan hos betong med bascement visserligen är lägre än i betong med ren portlandcement – men inte så låg som gjorts gällande i tidigare rapporter. Fuktcentrum uppger att mer information kommer att publiceras inom kort.

Han drivit utvecklingen

Ted Rapp är revisionsledare på Byggföretagen samt tekniskt sakkunnig på Rådet för byggkompetens, RBK, och en av de som drivit utvecklingen av PPB. Han vill inte kommentera den nya utredningen innan han fått möjlighet att läsa den.

– Fuktcentrums uppgifter får stå för dem. Jag ser fram emot att de offentliggör rapporten så att det går att titta på den, säger Ted Rapp.

Enligt honom är de tidigare studierna korrekta. Än så länge finns inget som tyder på att det inte går använda PPB för bascement, menar han.

Problemen med modern betong har varit kända länge. Mineraltillsatserna som ersatt den traditionella portlandcementen gör betongen betydligt tätare och minskar transportförmågan av vatten på ett sätt som kan försvåra uttorkningen.

Bland annat finns exempel där plastmattor lagts på betonggolv med fuktläckage, vilket lett till att limmet reagerat och fått nybyggda fastigheter att visa upp symptom som annars kan finnas hos så kallade sjuka hus.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Bascement dominerar

  • För att minska koldioxidutsläpp vid cementtillverkning har nya produkter utvecklats som anpassats till dagens krav på hållbart byggande.
  • Den traditionella Portlandscementen har de senaste åren ersatts med cement som innehåller mineralbaserade tillsatsmaterial som flygaska eller slagg.
  • Idag dominerar Bascement den svenska marknaden för husbyggnadsbetong och innehåller normalt cirka 15 viktprocent flygaska.
Källa: Källa: Källa: RBK/SBUF/Byggvärlden
Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Hållbarhet Produktion
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Bascement dominerar

  • För att minska koldioxidutsläpp vid cementtillverkning har nya produkter utvecklats som anpassats till dagens krav på hållbart byggande.
  • Den traditionella Portlandscementen har de senaste åren ersatts med cement som innehåller mineralbaserade tillsatsmaterial som flygaska eller slagg.
  • Idag dominerar Bascement den svenska marknaden för husbyggnadsbetong och innehåller normalt cirka 15 viktprocent flygaska.
Källa: Källa: Källa: RBK/SBUF/Byggvärlden