Varan har lagts till i varukorgen
Tre omkom i elolyckor 2019
Brand 4 feb 2020
31142675-electrical-hazard-sign-lightning-on-yellow-background
Antalet omkomna i elrelaterade olyckor ökade 2019 jämfört med 2018. Foto: Mostphotos
Under 2019 omkom tre personer i samband med elolyckor, visar preliminära siffror från Elsäkerhetsverket. Under 2000-talet har i snitt 4 personer per år omkommit i elrelaterade olyckor.

Trots att elsäkerheten är hög i Sverige sker ibland elolyckor med tragisk utgång. Under 2019 omkom tre personer i samband med elolyckor och yngre och medelålders män är de som främst förolyckas.

I februari klättrade en man i 40-årsåldern upp i en fackverksstolpe och kom i kontakt med en spänningssatt del av anläggningen och avled.
I augusti omkom en linjemontör i 40-årsåldern som arbetade med felavhjälpning. Han utsattes för strömgenomgång under arbetet och förolyckades.

Under juni månad påträffades en man avliden mellan järnvägsspåren i Vårgårda kommun. Mannen hade under färd på utsidan av tåget troligtvis kommit i kontakt med spänningsförande delar på tåget eller kontaktledningen.

Positiv trend men inte tillräckligt bra

Under 2000-talet har i snitt 4 personer per år omkommit i elrelaterade olyckor. Även om trenden är allt färre dödsolyckor inträffar fortfarande många allvarliga elolyckor. Olyckor som borde kunnat undvikas menar Elsäkerhetsverket.

 – Under senaste decenniet har mindre än hälften så många personer omkommit på grund av el som de föregående tio åren. Vikten av god säkerhetskultur vid arbete är en orsak till en minskning av dödsolyckorna över tid, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket ii ett pressmeddelande.

Stor mörkertal

Statistiken baseras i första hand på anmälningar från de som yrkesarbetar med el, eftersom det inte finns någon anmälningsplikt från privatpersoner. Statistik från Räddningstjänsten visar att minst åtta personer dör varje år i elbränder och antalet svenskar som dör i elrelaterade olyckor utomlands är okänt. Så det finns ett visst mörkertal. 

 Risken att omkomma i en elolycka utomlands är betydligt större än att omkomma av samma orsak i Sverige, med tanke på tiden man är utsatt för risken. Senaste 20 åren har i genomsnitt åtta procent av alla dödliga elolyckor skett utomlands, säger Lars Jansson.

FAKTA Om elolyckor

 • Yngre och medelålders män är de som framförallt omkommer i elolyckor.
 • Dödsorsaken är mestadels att man fått ström genom kroppen – dödsfall via ljusbågsolyckor är numera ovanligt.
 • Flest dödsolyckor i arbetslivet sker inom verksamheterna elnät/elförsörjning.
 • De flesta dödsolyckorna inom verksamheten elbanedrift sker i samband med att någon klättrat upp på en tågvagn.
Källa: Elsäkerhetsverket
Fördjupningsmaterial

FAKTA Antal omkomna i elolyckor

 • 2019 - 3 personer
 • 2018 - 1 person
 • 2017 - 2 personer
 • 2016 - 2 personer
 • 2015 - 1 personer
 • 2014 - 5 personer
Källa: Elsäkerhetsverket
Bevaka ämnen i artikeln

Brand Arbetsmiljö Säkerhet- och larmsystem Elinstallation
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Antal omkomna i elolyckor

 • 2019 - 3 personer
 • 2018 - 1 person
 • 2017 - 2 personer
 • 2016 - 2 personer
 • 2015 - 1 personer
 • 2014 - 5 personer
Källa: Elsäkerhetsverket