Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Stort resursslöseri låta lokaler stå tomma
Lokaler 21 feb 2020
tom-lokal
Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas idag bara till omkring tio procent, visar en ny rapport. Foto: Mostphotos
Istället för att bara bygga nytt måste vi utnyttja de lokaler som finns bättre. Det är både ekonomiskt och hållbart. Det är slutsatsen i den nya rapporten "Lokaldelning som norm".
 – Sveriges lokalsvinn är ohållbart. Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara till omkring tio procent. Det är väldigt många kvadratmeter som står tomma stora delar av dygnet. Vi måste dela på resurserna bättre.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Om projektet "Resurseffektiva lokaler i Sverige"

Arbetet med rapporten har skett inom ramen för IVA-projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi”. Det syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft för en framtid med begränsade resurser i linje med FNs globala hållbarhetsmål.

Samverkan krävs

Att göra lokaldelning till norm kommer att kräva stor samverkan mellan stat, kommun, näringsliv, finansiell sektor, civilsamhälle och akademi.

Projektet har arbetat efter fyrstegsprincipen för ytanvändning, där varje steg bygger på att man har gjort de föregående:

• Minska ytbehovet.

• Intensifiera ytanvändningen.

• Anpassa eller bygg om för att underlätta delning.

• Bygg nytt på ett mer hållbart sätt som uppmuntrar till delning.

Källa: IVA, Kungl. IngenjörsVetenskaps Akademien.
Bevaka ämnen i artikeln

Lokaler Hållbarhet Ekonomi Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om projektet "Resurseffektiva lokaler i Sverige"

Arbetet med rapporten har skett inom ramen för IVA-projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi”. Det syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft för en framtid med begränsade resurser i linje med FNs globala hållbarhetsmål.

Samverkan krävs

Att göra lokaldelning till norm kommer att kräva stor samverkan mellan stat, kommun, näringsliv, finansiell sektor, civilsamhälle och akademi.

Projektet har arbetat efter fyrstegsprincipen för ytanvändning, där varje steg bygger på att man har gjort de föregående:

• Minska ytbehovet.

• Intensifiera ytanvändningen.

• Anpassa eller bygg om för att underlätta delning.

• Bygg nytt på ett mer hållbart sätt som uppmuntrar till delning.

Källa: IVA, Kungl. IngenjörsVetenskaps Akademien.