Varan har lagts till i varukorgen
Standardiseringen inom bygg och energi ska stärkas
Energi 18 feb 2020
Byggkran i Rosendal
Bygg- och energisektorn kan använda standarder som stöd för att uppfylla vissa lagar. Foto: Tobias Sterner
Svenska institutet för standarder, SIS, startar rådgivande forum för energi- och byggsektorn. Syftet är bland annat att säkerställa att standardiseringen utvecklas efter behovet.

SIS vill skapa en tätare dialog med aktörer inom energi- och byggsektorn samt erbjuda sina medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering.

– Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska energi- och byggsektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen, i ett pressmeddelande.

Beprövad modell

Både energi- och byggsektorn använder olika slags standarder som stöd för att uppfylla lagar och regelverk. Nu står vi inför förändringar i byggregler och lagstiftning, menar SIS.

Metoden med rådgivande forum är en beprövad modell som SIS har hämtat från den europeiska standardiseringen. Tanken med forumen är att de ska fungera som en plattform för att användning av standarder ska kunna ge stöd för att hantera förändringar.

De två rådgivande forumen är piloter som kommer att utvärderas under 2020 för att se om fler forum ska startas längre fram.

Tekniska kommittéer

Vid SIS finns idag cirka 20 tekniska kommittéer som helt eller delvis arbetar med standarder som används inom byggsektorn. För energisektorn finns det ett femtontal kommittéer.

– Tekniska kommittéer och deltagare i standardiseringen gör ett fantastiskt arbete med att utveckla standarder för bygg- och energisektorn. Vi välkomnar fler deltagare och vi ska göra vad vi kan för att underlätta ett långsiktigt och strategiskt perspektiv genom dessa forum, säger Dan Nilsson, standardiseringschef, SIS.

FAKTA Mer om forumen

Ett rådgivande sektorforum ska ge en direktkanal till SIS arbete med standardisering på energi- respektive byggområdet. Forumet ska bestå av 5-10 ledamöter samt en ordförande. Sammansättningen ska återspegla bredden av intressenter i respektive sektor.

Både ordföranden och övriga deltagande personer i det rådgivande forumet ska vara anställd i en organisation som deltar i standardiseringen genom teknisk kommitté och ska vara medlem i SIS. Förutom SIS representanter är representant välkommen från SEK Svensk Elstandard respektive ITS Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen.

Källa: SIS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Konstruktion Samverkan
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om forumen

Ett rådgivande sektorforum ska ge en direktkanal till SIS arbete med standardisering på energi- respektive byggområdet. Forumet ska bestå av 5-10 ledamöter samt en ordförande. Sammansättningen ska återspegla bredden av intressenter i respektive sektor.

Både ordföranden och övriga deltagande personer i det rådgivande forumet ska vara anställd i en organisation som deltar i standardiseringen genom teknisk kommitté och ska vara medlem i SIS. Förutom SIS representanter är representant välkommen från SEK Svensk Elstandard respektive ITS Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen.

Källa: SIS